Τηλεόραση Ραδιόφωνο
θξυδρ

Επανέρχεται η Ελεγκτική Υπηρεσία σχετικά με την Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς δηλώνοντας αυτή τη φορά πως ενδεχόμενο αίτησης εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα για παύση του Γενικού Ελεγκτή, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Επίσης η ΕΥ συμπληρώνει ότι ο ΓΕ δεν έχει τέτοια εξουσία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΥ

Σε συνέχεια ψεσινών και σημερινών αναφορών σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε για τα ακόλουθα προς υποστήριξη των ενεργειών μας.

Νομικό πλαίσιο

(α) Με βάση το νόμο που αφορά την προστασία των πληροφοριοδοτών (Ν.6(Ι)2022), η Ελεγκτική Υπηρεσία, η Αστυνομία και η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (στο εξής «η Αρχή») αποτελούν «αρμόδιες αρχές», ως «εξωτερικοί δίαυλοι αναφοράς» για υποβολή καταγγελιών για αδικήματα διαφθοράς.

(β) Το άρθρο 12 του ίδιου Νόμου προβλέπει ότι, εάν κάποιος δίαυλος αναφοράς λάβει καταγγελία την οποία δεν είναι αρμόδιος να διερευνήσει, τη διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή.

(γ) Με βάση το άρθρο 11 του νόμου που αφορά τη σύσταση της Αρχής (Ν.19(Ι)/2022), η Αρχή συνεργάζεται με το Γενικό Ελεγκτή για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

(δ) Στις καταγγελίες που διαβιβάζονται στην Αρχή από την Υπηρεσία μας, ως

«καταγγέλλων» θεωρείται η Υπηρεσία μας. Με βάση τον Νόμο Ν.6(Ι)/2022, όποιος προβαίνει σε αντίποινα εις βάρος καταγγέλλοντος είναι ένοχος ποινικού αδικήματος.

(ε) Με βάση το άρθρο 9 του Νόμου Ν.19(Ι)/2022, η Αρχή, προτού αρχίσει οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης, μελετά την καταγγελία, προκειμένου να καταλήξει κατά πόσο αφορά πράξη διαφθοράς.

Τα γεγονότα

(α) Στις 17.5.2023, με καλή πίστη όπως διαπίστωσε και η Αρχή, διαβιβάσαμε στην Αρχή επιστολή που περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές υποθέσεις.

Η πρώτη άπτεται της διερεύνησης σοβαρής μορφής φορολογικών θεμάτων εταιρείας συμφερόντων προσώπων που ασκούν δημόσια επιρροή, όπως εξηγήσαμε στη χθεσινή ανακοίνωσή μας.

Η δεύτερη και τρίτη υπόθεση αφορούσαν κατ’ ισχυρισμό κατάχρηση εξουσίας ως προς την αναστολή ποινικών διώξεων του κοινού ποινικού κώδικα και είναι αυτές για τις οποίες εκδόθηκε χθες το Πόρισμα της Αρχής. Στις 21.5.2023 ειδησεογραφική ιστοσελίδα δημοσίευσε στοιχεία της καταγγελίας που είχε λάβει από τον καταγγέλλοντα (όχι μέσω της Υπηρεσίας μας) και την ίδια μέρα το ΡΙΚ έκανε ρεπορτάζ.

(β) Πέραν της υπόθεσης σχετικά με φορολογικά θέματα, στην Αρχή εκκρεμούν άλλες τρεις καταγγελίες μας για αναστολή ποινικών διώξεων, όπως εξηγήσαμε στη χθεσινή ανακοίνωσή μας. Η μία, αυτή σχετικά με το μαύρο βαν, αφορά και πάλιν θέματα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφέροντος.

(γ) Όπως αναφέρει στο χθεσινό Πόρισμά της η Αρχή, αυτή προέβη σε προκαταρκτική εξέτασή των καταγγελιών μας και, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, αποφάσισε να προχωρήσει στη διερεύνησή τους. Άλλωστε, η μία ανέδειξε την ύπαρξη σύγκρουσης συμφέροντος. Αυτό απαντά σε ισχυρισμούς ότι οι καταγγελίες ήταν αβάσιμες και άρα δεν θα έπρεπε να προωθηθούν περαιτέρω. Αλίμονο εάν η Υπηρεσία μας θα πρέπει να λογοδοτεί για υποθέσεις που ενώ έχουν εξωτερικά γνωρίσματα βάσιμης καταγγελίας δεν στοιχειοθετούνται από την αρμόδια αρχή (αστυνομία, Αρχή κ.λπ).

(δ) Ειδικότερα ως προς την καταγγελία στην οποία η Αρχή επιβεβαίωσε την ύπαρξη σύγκρουσης συμφέροντος, σημειώνουμε ότι, όπως έχει πλέον επιβεβαιωθεί από την Αρχή, ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα ήταν στο πρόσφατο παρελθόν προσωπικά δικηγόρος σε πρόσωπο που κατηγορείτο για πολύ σοβαρό κακούργημα. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι το όνομα του προσώπου αυτού είναι σπάνιο και καθόλου κοινότυπο. Θεωρούμε σημαντικό να σημειώσουμε ότι, στην υπόθεση την οποία ανέστειλε ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, δικηγόρος του κατηγορούμενου ήταν και πάλιν το δικηγορικό Γραφείο στο οποίο ήταν προηγουμένως συνεταίρος ο κ. Σάββας Αγγελίδης. Στο Γραφείο αυτό εξακολουθεί να εργάζεται η σύζυγός του.

Ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα ανέστειλε την ποινική δίωξη του προσώπου αυτού επειδή, όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για τον πρώην πελάτη του. Αυτό δεν αίρει την ύπαρξη σύγκρουσης συμφέροντος.

Το εύλογο των ενεργειών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

(α) Από τα πιο πάνω, είναι προφανές ότι η Υπηρεσία μας ενήργησε κατά απόλυτα ορθό και επαγγελματικό τρόπο. Το δε όφελος από τη διερεύνηση της καταγγελίας ήταν η παραδοχή για τον μη σοβαρό και ουδόλως τεκμηριωμένο τρόπο με τον οποίο αποφασίζονται ποινικές αναστολές και ειδικότερα ο τρόπος που ενήργησε ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αναδείχθηκε επίσης στην πράξη το μεγάλο θεσμικό κενό λογοδοσίας που δημιουργεί το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα.

(β) Θεωρούμε συνεπώς ότι, όσοι διαρρέουν σε ΜΜΕ πληροφορίες για δήθεν καταχώρηση αίτησης εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα για παύση του Γενικού Ελεγκτή για ανάρμοστη συμπεριφορά, μόνο στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν από την ουσία του θέματος που είναι η συμπεριφορά του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Όσοι διαρρέουν τέτοιες πληροφορίες γνωρίζουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει με βάση το Σύνταγμα αρμοδιότητα να αξιολογήσει κατά πόσο ο τρόπος που ενήργησε ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα είναι αυτός που αρμόζει στο αξίωμά του, και αυτή την αξιολόγηση θέλουν να θολώσουν και τελικά να εμποδίσουν.

(γ) Ως προς το ενδεχόμενο αίτησης εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα για παύση του Γενικού Ελεγκτή, σημειώνουμε ότι: αυτό είναι στη βάση του παντελώς ανυπόστατο,ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει τέτοια εξουσία, και όποιος κινήσει διαδικασία κατά του Γενικού Ελεγκτή υπό μορφή αντιποίνου για τις καταγγελίες που διαβίβασε στην Αρχή διαπράττει ο ίδιος ποινικό αδίκημα.