Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γερ

Άρχισε στις τέσσερις η τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2024-2026.

Η σημερινή πρώτη ημέρα της συζήτησης ξεκίνησε με συνοπτική αναφορά στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού από την Πρόεδρο της, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Αυτή την ώρα τοποθετείται ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.

Κατά σειρά ο Πρόεδρος της ΔΗ.ΠΑ – Συνεργασία Μάριος Καρογιάν, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ο βουλευτής Λίνος Παπαγιάννης, εκ μέρους του Προέδρου του ΕΛΑΜ, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού θα ολοκληρωθεί με την ψήφισή του από την Ολομέλεια την Τετάρτη. Τα κόμματα έχουν ετοιμάσει σειρά τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό που θα τεθούν επίσης σε διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης από την Ολομέλεια την Τετάρτη.

Ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός με δημοσιονομικό πλεόνασμα που ανέρχεται στο 2,2% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,6% του ΑΕΠ.

Το σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2024 ανέρχεται στα €13,04 δις. Το σύνολο των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχεται σε €13,2 δις. Το 2024 προβλέπεται δημοσιονομικό πλεόνασμα €660 εκ. Το πρωτογενές ισοζύγιο εξαιρουμένων των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους προβλέπεται στο €1 δις. ή 2,8% του ΑΕΠ.

Οι δαπάνες για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής από τη Βουλή ανέρχονται στα €8,7 δις.

Οι κυβερνητικές τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2024 και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2024-26, που κατάθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, ανέρχονται στα €66.041.289 για το 2024, €30.873.719 για το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται μείωση κατά €1.642.381.

Εξάλλου, στην έκθεσή της για τον κρατικό προϋπολογισμό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών σημειώνει την επιθυμία όλων των πλευρών για διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών με σκοπό την ανταπόκριση στις μελλοντικές προκλήσεις και την περαιτέρω εξομάλυνση των επιπτώσεων που επέφερε στην κυπριακή οικονομία η ρωσο-ουκρανική κρίση, καθώς και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συνεπειών από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Διαπιστώνει ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κυβέρνησης παρουσιάζονται θετικές, περιβάλλονται, ωστόσο, από μεγάλη αβεβαιότητα λόγω των κρατουσών συνθηκών.

Τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, ο περαιτέρω περιορισμός του δημόσιου χρέους, η διατήρηση δημοσιονομικού πλεονάσματος, η προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών από τις πληθωριστικές πιέσεις και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τις κυριότερες προτεραιότητες πολιτικής της κυβέρνησης.

Περαιτέρω, εκτιμάται πως η προώθηση της πράσινης οικονομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων θα βοηθήσουν στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.

Αναφέρεται, ακόμα, ότι η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα συμβάλουν στη βελτίωση της οικονομίας και της απασχόλησης.

Η Επιτροπή Οικονομικών με την έκθεσή της υποβάλλει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό και τις προτεινόμενες από την Κυβέρνηση τροποποιήσεις στην Ολομέλεια.

Ταυτόχρονα, επιφυλάσσει το δικαίωμα των μελών της, καθώς και των υπόλοιπων Βουλευτών, για την υποβολή τροπολογιών στο στάδιο της κατά κεφάλαιο και ομάδα/υποομάδα δαπανών ψήφισης σε νόμο.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται ως προς τα τελικά μεγέθη του προϋπολογισμού, τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων, και ως προς την τελική διαμόρφωση των συνολικών δαπανών, υπό το φως της έγκρισης ή απόρριψης τροποποιήσεων στον προϋπολογισμό, οι οποίες κατατέθηκαν ή ενδέχεται να κατατεθούν εκ μέρους της Κυβέρνησης ή/και Βουλευτών.