Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ητρ

Την ανάγκη διατήρησης υγιών δημοσίων οικονομικών, προκειμένου να υπάρχει περιθώριο ανταπόκρισης σε μελλοντικές προκλήσεις και περαιτέρω εξομάλυνσης των επιπτώσεων που επέφερε στην κυπριακή οικονομία η Ρωσο-Ουκρανική κρίση, καθώς και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συνεπειών από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει η κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών.

Η Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέγνωσε την έκθεση τα επιτροπής για τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024, σηματοδοτώντας την έναρξη της τριήμερης συζήτησης ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

«Η κυπριακή οικονομία, όπως και η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, περιβάλλονται από συνθήκες αβεβαιότητας», ανέφερε η κ. Ερωτοκρίτου, διαβάζοντας αποσπάσματα της έκθεσης της επιτροπής.

Όπως ανέφερε, «επιθυμία όλων των πλευρών είναι η διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών με σκοπό την ανταπόκριση στις μελλοντικές προκλήσεις και την περαιτέρω εξομάλυνση». Συμπλήρωσε δε ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης παρουσιάζονται θετικές, περιβάλλονται ωστόσο από μεγάλη αβεβαιότητα λόγω των κρατουσών συνθηκών.

Στα συμπεράσματα της επιτροπής, ζητείται η βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, ο περαιτέρω περιορισμός του δημόσιου χρέους, η διατήρηση δημοσιονομικού πλεονάσματος, η προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών από τις πληθωριστικές πιέσεις και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τις κυριότερες προτεραιότητες πολιτικής της κυβέρνησης.

Ζητείται, επίσης, η προώθηση της πράσινης οικονομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, καθώς και η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα συμβάλουν στη βελτίωση της οικονομίας και της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την κ. Ερωτοκρίτου, η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, δεδομένων των εξωγενών συνθηκών που επικρατούν, καθώς και για τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κατάταξή του αξιόχρεου της, από διεθνείς οίκους, στην επενδυτική κατηγορία.

«Ωστόσο, εγείρει ανησυχίες ως προς τις επιπτώσεις των υψηλών επιπέδων πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, στα δημόσια οικονομικά και στην οικονομία γενικότερα, παρά την αναμενόμενη αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων κατά το τρέχον έτος», ανέφερε καταλήγοντας η κ. Ερωτοκρίτου.