Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Η πρώτη παγκόσμια ανασκόπηση πρέπει να επιδείξει ότι τα μέρη στη Συμφωνία του Παρισιού έχουν παράγει αποτελέσματα και πως θα συνεχίσουν να το πράττουν επί τη βάσει των συμφωνημένων μακροπρόθεσμων στόχων, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με την Προεδρία, χαιρετίζοντας την Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για την ανασκόπηση της προσαρμογής στις πρόνοιες της Συμφωνίας του Παρισιού, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Ντουμπάι, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή, COP28, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη που συμμετέχουν στη Σύνοδο θα πρέπει, ανάμεσα σε άλλα, να διασφαλίσουν ότι η δυνατότητα και η εμπειρογνωμοσύνη των αναπτυσσόμενων χωρών θα ενισχυθεί με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εθνικών πολιτικών τους για το κλίμα.  

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πιο έντονες, σημειώνοντας ότι η ανάγκη προσαρμογής αποτελεί προτεραιότητα και για αυτό τον λόγο γίνεται εντατική δουλειά τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο για εξεύρεση των κατάλληλων πολιτικών και δράσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περισσότερη κατανόηση και προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή ανέπτυξε πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, στην οποία συμμετέχει μεγάλος αριθμός χωρών της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Πρόσθεσε ότι η αξιοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης από την Κύπρο ώστε να εκπληρώσει τις εθνικές της υποχρεώσεις για το Περιβάλλον αποτελεί παράδειγμα για το πώς η έκβαση της πρωτοβουλίας μπορεί να αξιοποιηθεί και από τις χώρες της περιοχής.