Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Αβέρωφ Νεοφύτου

Στη δημοσιότητα δόθηκε η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την προεκλογική περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κ. Νεοφύτου είχε συνολικά έσοδα €1.069.161, τα οποία προήλθαν από εισφορές από φυσικά και νομικά πρόσωπα, από χορηγία και πληρωμές από πλευράς ΔΗΣΥ, καθώς και από μη χρηματικές εισφορές.

Αναφορικά με τις δαπάνες αυτές ανέρχονται σε €975,522.88, και αφορούν έξοδα επικοινωνίας και Τυπογραφικά, Διοικητικά και άλλα Έξοδα, Δαπάνες και Ενοίκια Επιτελείων, πληρωμές από ΔΗΣΥ για λογαριασμό υποψηφίου, Προεκλογικές Συγκεντρώσεις και Τραπεζικά έξοδα.

Όπως αναφέρεται στον πίνακα εσόδων και εξόδων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επέστρεψε στον ΔΗΣΥ,πλεόνασμα ύψους €93.638.

Ο πίνακας εσόδων-εξόδων

έσοδα έξοδα Αβέρωφ

Σε ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ αναφέρει πως για σκοπούς πλήρους διαφάνειας, παρουσιάζονται τα έσοδα της προεκλογικής εκστρατείας. Σημειώνεται ότι καμία ιδιωτική ή εταιρική εισφορά δεν υπερβαίνει τις €50.000.

Ο κατάλογος των εσόδων έχει ως ακολούθως:

1

19/07/2022

PROSPECTACY LTD HE263021

10,000.00

2

12/10/2022

ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΚΤΗΤΩΝ   ΗΕ404928

50,000.00

3

31/10/2022

FIXNET LIMITED  HE300624

20,000.00

4

25/11/2022

TREPPIDES  AND  CO LTD  HE25029

50,000.00

5

25/11/2022

FIDUSERVE MANAGEMENT LTD  HE136036

50,000.00

6

07/12/2022

X.N. INTERLING HOLDING LTD   HE139641

3,000.00

7

07/12/2022

OILITE INVESMENTS  LTD HE 243475

6,000.00

8

07/12/2022

SKYROTHRAFSTIKI ETERIA KAOS LTD   HE38578

5,000.00

9

09/12/2022

DUAT W. B. LTD  HE330140

50,000.00

10

15/12/2022

FLIPTYPE HOLDINGS LTD  HE 343141

10,000.00

11

19/12/2022

DP (DELFI PARTNERS) LTD  HE 324659

10,000.00

12

19/12/2022

FX PRO Financial Services HE181344

50,000.00

13

20/12/2022

T.C.R. INTERNATIONAL LTD  HE 326383

50,000.00

14

27/12/2022

FIVOS TRAVEL LTD  HE46940

2,000.00

15

10/01/2023

SMENTER LIMITED   HE159249

10,000.00

16

17/01/2023

CARAMONDANI  DESALINATION PLANTS LTD  HE46341

5,000.00

17

26/01/2023

FLIPTYPE HOLDINGS LTD  HE 343141

10,000.00

18

02/02/2023

CYBARCO DEVELOPMENTS  HE251690

25,000.00

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

416,000.00

 

 

 

 

19

 

Έχουν ληφθεί από φυσικά πρόσωπα εισφορές (άνω των 500 ευρώ)

25,000.00

20

 

Έχουν ληφθεί αριθμός εισφορών μέχρι 500 ευρώ από φυσικά πρόσωπα

46,550.00

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

71,550.00

 

 

 

 

21

 

Χορηγία ΔΗΣΥ

530,000.00

 

 

 

 

22

 

Μη Χρηματικές Εισφορές

11,613.00

 

 

 

 

23

 

Πληρωμές από ΔΗΣΥ

39,998.00

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1,069,161.00