Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Ανδρέας Μαυρογιάννης

Υποβλήθηκε προς τον Γενικόν Έφορον Εκλογής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκλογικής νομοθεσίας, η Έκθεση που αφορά στην εκλογική δαπάνη του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Η γραπτή δήλωση του Εκλογικός Αντιπρόσωπος υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη:

Πληροφορείστε ότι υποβλήθηκε σήμερα προς τον Γενικόν Έφορον Εκλογής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκλογικής νομοθεσίας, η Έκθεση που αφορά στην εκλογική δαπάνη του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, εντός του χρονικού περιθωρίου των δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του αποτελέσματος της υπό αναφορά εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως η εκλογική νομοθεσία προνοεί.

Σημειώνεται ότι η δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής έγινε στις 13 Φεβρουαρίου 2023, σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας.

Παρατίθεται, ακολούθως, συνοπτικός πίνακας, στον οποίο παρουσιάζεται η συνολική εκλογική δαπάνη και τα συνολικά έσοδα του κ. Μαυρογιάννη.

ητ