Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Νίκος Χριστοδουλίδης

Στη δημοσιότητα έδωσε το εκλογικό επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη τις δαπάνες και εισφορές της προεκλογικής εκστρατείας. Αναφέρεται πως αυτές καλύπτουν την περίοδο 05/08/2022 μέχρι 12/02/2023.

Στις δαπάνες του υποψήφιου τότε Προέδρου της Δημοκρατίας περιλαμβάνονται η αγορά υπηρεσιών, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, τυπογραφικές δαπάνες, λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, μετακινήσεις, επισκέψεις στο εξωτερικό, εξοπλισμό κ.α.

Τα συνολικά έξοδα της εκστρατείας ανήλθαν στο €1.019,356.00, ενώ τα έσοδα €1.019.356.60

Αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται

έσοδα έξοδα Χριστοδουλίδη