Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ευρωκοινοβουλιο

Εγκρίνοντας ψήφισμα την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) προέτρεψε το Συμβούλιο της ΕΕ να υιοθετήσει απόφαση έως το τέλος του έτους για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ελεύθερη από σύνορα ζώνη Σένγκεν. Το ψήφισμα του ΕΚ εγκρίθηκε με 547 ψήφους υπέρ και 43 αποχές.

Στο ψήφισμα, το ΕΚ εκφράζει «δυσαρέσκεια» που από το 2011 το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει λάβει απόφαση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς το σκοπό αυτό τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το ΕΚ.

Το ψήφισμα υπενθυμίζει ότι όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία είχαν ήδη εκπληρωθεί και από τα δύο κράτη μέλη το 2011.

Το έγγραφο προτρέπει το Συμβούλιο της ΕΕ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υιοθετήσει απόφασή σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία, έως τα τέλη του 2022, διασφαλίζοντας έτσι την κατάργηση των ελέγχων σε πρόσωπα, εσωτερικά σύνορα και για τα δύο αυτά κράτη μέλη στις αρχές του 2023.

Το ΕΚ χαιρετίζει περαιτέρω την προθυμία της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας να φιλοξενήσουν εθελοντικά μια διερευνητική αποστολή, η οποία αποτελεί έκφραση, από την πλευρά τους, της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη τηρήσει όλες τις νομικές απαιτήσεις και δεν υπάρχουν λόγοι για περαιτέρω αξιολογήσεις.

Το ψήφισμα σημειώνει επίσης ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης Σένγκεν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και η κατάσταση ετοιμότητας των δύο χωρών να εφαρμόσουν όλες τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν επιβεβαιώθηκαν από εμπειρογνώμονες αξιολόγησης Σένγκεν και από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 9 και στις 10 Ιουνίου 2011, και ότι στο σχέδιο απόφασής του της 8ης Ιουλίου 2011, το Συμβούλιο της ΕΕ επαλήθευσε ότι πληρούνταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν σε όλους τους τομείς, δηλαδή προστασία δεδομένων, εναέρια σύνορα, χερσαία σύνορα, αστυνομική συνεργασία, το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, τα θαλάσσια σύνορα και οι θεωρήσεις εισόδου.