Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ρεύμα

Ενώπιον της σημερινής συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ που θα αρχίσει στις 14:00, τίθεται το θέμα της αύξησης του 6% που ζητεί η Αρχή στα τελικά τιμολόγια για το 2024, αλλά και το επείγον θέμα της αναβάθμισης του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλειας.

Σε σχέση με την αύξηση 6% το 2024 στα τελικά τιμολόγια, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου δήλωσε χθες στο ΚΥΠΕ το ΔΣ θα εξετάσει τα οικονομικά της ΑΗΚ και θα λάβει «μια υπεύθυνη απόφαση».

Κατά την συνεδρία του ΔΣ θα γίνει μια παρουσίαση από την οικονομική διεύθυνση σε σχέση με την αύξηση του 6% στα τιμολόγια. «Θα δούμε την Παρασκευή τα οικονομικά μας και θα λάβουμε μια υπεύθυνη απόφαση», χωρίς να επηρεάζεται το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής, τόνισε ο κ. Πέτρου.

Πάντως, η ΑΗΚ έχει ήδη θέσει ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕΚ) για έγκριση αίτημα αύξηση 6% το 2024. Ωστόσο, η ΡΑΕΚ δεν έχει εξετάσει ακόμη το αίτημα της ΑΗΚ, αναμένοντας την τελική θέση της Αρχής επί του ζητήματος, η οποία θα ληφθεί στη σημερινή συνεδρία του ΔΣ.

Όσον αφορά τον Σταθμό της Δεκέλειας, η ΑΗΚ έχει ήδη υποβάλει σχετικές αιτήσεις προς τη ΡΑΕΚ για την εγκατάσταση 2 Μονάδων ανοιχτού κύκλου, συνολικής δυναμικότητας περίπου 80MW (2 x 40MW), όπως επίσης και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (ισχύος 40MW/160MW).

Ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της Δεκέλειας δεν αναβαθμίστηκε καθώς ο σχεδιασμός του ηλεκτρικού συστήματος, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, βασιζόταν σε σχεδόν αποκλειστική παραγωγή από τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Βασιλικού (single point generation), λαμβάνοντας υπόψη και την αναμενόμενη ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με χώρες της περιοχής, αλλά και την έλευση του φυσικού αερίου το οποίο θα ήταν διαθέσιμο σε πρώτη φάση στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό του Βασιλικού. 

Ωστόσο, προς το τέλος του 2022 διαφάνηκε από αρμόδια ad hoc επιτροπή, στην οποία έλαβαν μέρος εκτός από την ΑΗΚ και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ότι η αποκλειστική παραγωγή μόνο από τον σταθμό του Βασιλικού δεν είναι εφαρμόσιμη λόγω τεχνικών θεμάτων που αναδείχθηκαν (περιορισμός από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου - ΔΣΜΚ 860MW) και ότι ο σταθμός της Δεκέλειας θα πρέπει να παραμείνει ως δεύτερο σημείο ηλεκτροπαραγωγής. Οι οδηγίες από τον ΔΣΜΚ ήταν η συνέχιση της λειτουργίας του σταθμού Δεκέλειας για λόγους ανεπάρκειας του συστήματος.

Μετά την μελέτη της ad hoc επιτροπής υποβλήθηκε αίτημα από την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επέκταση της λειτουργίας του σταθμού Δεκέλειας μέχρι το τέλος του 2028.

Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ είχε παρέκκλιση λειτουργίας της Δεκέλειας για 18.000 ώρες, η οποία έληξε τον Ιανουάριο 2022.