Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Άνοιξε ο δρόμος για την ολιστική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των εκποιήσεων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, με το οποίο διευρύνονται οι εξουσίες του χρηματοοικονομικού επιτρόπου.

«Το νομοσχέδιο, όπως είναι γνωστό, αποτελεί μέρος της συνολικής δέσμης μέτρων της Kυβέρνησης που στοχεύει στην αντιμετώπιση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των εκποιήσεων και στην προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

Πιο συγκεκριμένα, και για σκοπούς αναδιάρθρωσης, το νομοσχέδιο προνοεί ότι μπορεί να οριστεί διαμεσολαβητής σε περιπτώσεις, πρώτον τερματισμένης πιστωτικής διευκόλυνσης κατά την ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιητικού νόμου. Πιο συγκεκριμένα, οι χρεώστες θα μπορούν να αποταθούν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιητικού νόμου.

Δεύτερον, σε πιστωτική διευκόλυνση, η οποία πωλήθηκε σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων και τρίτον, σε πιστωτική διευκόλυνση ύψους μέχρι 350 χιλιάδων ευρώ που εξασφαλίζεται από επαγγελματική στέγη.

Αποφασίστηκε επίσης, η μεταρρύθμιση της υφιστάμενης δομής του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ώστε να αποτελείται από επταμελές Συμβούλιο καθώς και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, καθώς επίσης και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελούσε αίτημα των συγκυβερνώντων κομμάτων που συμμετείχαν ενεργά στις συνεχόμενες αναστολές των εκποιήσεων, θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.   

«Αναμένουμε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εξετάσει όχι μόνο το τελευταίο νομοσχέδιο, αλλά το σύνολο της δέσμης μέτρων.Για πρώτη φορά επιχειρείται μια ολιστική προσέγγιση, μια οριστική και ολιστική προσέγγιση που θα μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα δίχτυ προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών και την ίδια στιγμή να μην αφήνει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αν θέλετε, να μπορούν να ξεφεύγουν», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

Η Κυβέρνηση καλεί το νομοθετικό σώμα να εξετάσει τις σχετικές προτάσεις με νηφαλιότητα, ώστε να ψηφιστούν σε νόμο το συντομότερο δυνατό.