Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Με βολές κατά της Κυβέρνησης χαιρέτισε τη διπλή αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s ο τέως Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης σε ανακοίνωση που στάλθηκε εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι αναβαθμίσεις και τα επιτεύγματα της οικονομίας μας δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα και καλεί την Κυβέρνηση να παραμείνει «προσηλωμένη στη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της προώθησης πολιτικών για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή»

Αυτούσια η γραπτή δήλωση του τέως Υπουργού Οικονομικών

Η διπλή αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s συνιστά μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας και επιβεβαίωση των ορθών πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το ορθό για την παρούσα κυβέρνηση είναι να αναγνώσει με σεμνότητα τους λόγους της αναβάθμισης και τις υποδείξεις για το μέλλον.

Ο οίκος κάνει αναφορά στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση και τις ορθές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας καθώς και της πρόσφατης κρίσης με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η εν λόγω διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή και μόνο διακοπή της πορείας μείωσης του δημοσίου χρέους, ενώ επισημαίνεται η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας στις εξωτερικές κρίσεις.

Ανθεκτικότητα η οποία βεβαίως δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς και των διαρθρωτικών αλλαγών που προωθήθηκαν, μεταξύ άλλων της αγοράς εργασίας. Την ίδια στιγμή οι πολιτικές για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τα έργα ανάπτυξης που ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται καθώς και η προώθηση αλλαγών φιλικών προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, ενίσχυσαν τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης και την αναπτυξιακή δυναμική.

Η σοβαρή και αξιόπιστη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η βελτίωση του πλαισίου διαχείρισής τους, μακριά από λαϊκίστικες προτάσεις, εμπέδωσαν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συνέβαλαν καθοριστικά, όπως και στο παρελθόν, στην αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας.

Σημειώνεται επίσης με έμφαση, στο σκεπτικό της αναβάθμισης, η ορθή διαχείριση του δημοσίου χρέους. Η έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων για επιμήκυνση της μέσης ωρίμανσης, καθώς και η τήρηση επαρκών ρευστών διαθεσίμων για αντιμετώπιση των προκλήσεων. Επιβεβαιώθηκε η ορθή απόφασή μας να αυξήσουμε σημαντικά τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους κατά το ξέσπασμα της πανδημίας και να προχωρήσουμε κατά τρόπο συντεταγμένο στην αντιμετώπιση των κινδύνων και ακολούθως να βάλουμε εκ νέου το χρέος σε πτωτική πορεία και την οικονομία σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι αναβαθμίσεις και τα επιτεύγματα της οικονομίας μας δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της προώθησης πολιτικών για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε τη σταθερή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του συνόλου των συμπολιτών μας.