Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γερ

Τον προβληματισμό του για τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αύξησης των επιτοκίων στην οικονομία εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός κατά τη διάρκεια των άτυπων εργασιών του Eurogroup και του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin) που ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στην Ισπανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Κεραυνός συμμετείχε την Παρασκευή στις εργασίες του Eurogroup, όπου συζητήθηκαν οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη με βάση την παρουσίαση των θερινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός συμφώνησε με την ανάγκη ευθυγράμμισης της δημοσιονομικής πολιτικής με τη νομισματική πολιτική για τον περιορισμό του πληθωρισμού, χωρίς ωστόσο αυτό να θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, ενώ στο πλαίσιο αυτό, έθεσε εκ νέου τον προβληματισμό του για τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αύξησης των επιτοκίων στην οικονομία και στον πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως τόνισε την ανάγκη για διεξοδική ανάλυση τόσο σε συνολικό όσο και σε επίπεδο χώρας ώστε να υπάρξει σαφέστερη εικόνα των επιπτώσεων στην κατανάλωση, στις επενδύσεις, στην εξυπηρέτηση του χρέους από ευάλωτους δανειολήπτες, στις κεφαλαιακές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στους ισολογισμούς των τραπεζών

To Σάββατο η συζήτηση των Υπουργών Οικονομικών αναφέρεται πως επικεντρώθηκε στην αλληλεπίδραση μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να παραμείνει συνετή, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με τους επιδιωκόμενους στόχους της νομισματικής πολιτικής.

Υπογραμμίστηκε επίσης ότι οι δύο πολιτικές επιβάλλεται να λειτουργούν συμπληρωματικά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο οι υφιστάμενες προκλήσεις του υψηλού πληθωρισμού και των επιτοκίων, όσο και οι μελλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης.

Συμπληρώνεται ότι οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σε ό,τι αφορά την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, ενδυναμώνοντας τον ρόλο της στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή.