Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Κωνσταντίνος Ηροδότου

Το ζήτημα των εκποιήσεων καθώς και αυτό της αύξησης των επιτοκίων βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της προγραμματισμένης συνάντησης του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνου Ηροδότου με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου.

Σε σχέση με το ζήτημα των επιτοκίων, ο Διοικητής επανέλαβε την προτροπή προς τις τράπεζες να αξιολογούν διαρκώς και άμεσα τα διεθνή και τοπικά οικονομικά κι άλλα δεδομένα και βάση αυτών να καθορίζουν την πολιτική τους αναφορικά με το ύψος των επιτοκίων και των άλλων τελών ή χρεώσεων προς τους πελάτες τους.

Στο θέμα των εκποιήσεων, αναλύθηκαν τα δεδομένα μετά και τις εξελίξεις που σημειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο, με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να τονίζει για ακόμα μία φορά τη σημαντικότητα της κατάλληλης και στοιχειοθετημένης επιχειρηματολογίας σε σχέση με τις διάφορες πτυχές του ζητήματος των εκποιήσεων.

Οι τράπεζες ενημερώθηκαν επίσης για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας για περαιτέρω μείωση των εναπομεινάντων Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στο τραπεζικό σύστημα.