Τηλεόραση Ραδιόφωνο
χρηματιστήριο

Σε έντονη πτωτική πορεία επανήλθε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, συμπαρασυρόμενο από τη μεγάλη πτώση που κατέγραψαν οι διεθνείς αγορές εν μέσω των ανησυχιών που προκάλεσε η ελβετική τράπεζα Credit Suisse μετά τη δήλωση του κύριου μέτοχου της ότι δεν μπορεί να αυξήσει το μερίδιο του στην τράπεζα πέραν του 10%. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε με σημαντικές ζημιές της τάξης του 2,234% στις 105,81 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε πτώση επίσης σε ποσοστό 2,23%, κλείνοντας στις 63,95 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στις €768.800.

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 2,03%, η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε πτώση 2,27%, τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν απώλειες 2,15% και οι Επενδυτικές μειώθηκαν κατά 0,88%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €392.745 (πτώση 3,49% - τιμή κλεισίματος €2,49). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €131.851 (πτώση 2,06% - τιμή κλεισίματος €1,665), της Logicom με €83.010 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €2,14), της Salamis Tours με €69.775 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,81) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €28.907 (πτώση 6,25% - τιμή κλεισίματος €0,60).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 12 κινήθηκαν καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν στις 289.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 12ης Έκδοσης, Σειράς 2022 (23/12/2022 - 24/03/2023), με κωδικό ΓΔ13Μ22/ TB13L22 από τις 21 Μαρτίου 2023 μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2023 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Αναφέρει ότι η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 24 Μαρτίου 2023.

Προσθέτει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Επιπλέον, αναφορικά με την πληρωμή τόκου των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 και 2 («HBCS1 και HBCS2»), ύψους 11% και 10% αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2023, η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013, τα ακόλουθα:

Κάτοχοι των HBCS1 και HBCS2 (οι «Κάτοχοι») οι οποίοι θα δικαιούνται να λάβουν τον Τόκο, είναι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι ως κάτοχοι των HBCS1 και HBCS2 στο Μητρώο Κατόχων που τηρείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») κατά την 24 Μαρτίου 2023, Ημερομηνία Αρχείου (η «Ημερομηνία Αρχείου»).

Ως ημερομηνία αποκοπής καθορίζεται η 23 Μαρτίου 2023 («η Ημερομηνία Αποκοπής» / Ex-Interest date). Η περίοδος αποκοπής (ex-interest period) αρχίζει από την Ημερομηνία Αποκοπής και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 (μη συμπεριλαμβανομένης). Κατά την περίοδο αυτή, τα HBCS1 και HBCS2 θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του Τόκου.

Για χρηματιστηριακές συναλλαγές, Κάτοχοι που αποκτούν HBCS1 και HBCS2 έως την 22 Μαρτίου 2023 (συμπεριλαμβανομένης), θα δικαιούνται να λάβουν τον Τόκο.

Για εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που θα διακανονιστούν έως την Ημερομηνία Αρχείου, 24 Μαρτίου 2023 (συμπεριλαμβανομένης), Κάτοχοι HBCS1 και HBCS2 θα δικαιούνται να λάβουν τον Τόκο.