Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κατωτατος μισθος

Την έγκριση του για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2023 έδωσε επίσημα με ειδική πλειοψηφία την Τρίτη το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Νοεμβρίου.

Ο προϋπολογισμός θα έχει εγκριθεί πλήρως από τους θεσμούς όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρήσει στην υπερψήφισή του στην Ολομέλεια, κάτι που αναμένεται να γίνει την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως οι γενικές αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται στα 186,6 δις ευρώ, ποσό που αποτελεί αύξηση 1,1% σε σχέση με τον τροποποιημένο προϋπολογισμό του 2022. Συνολικά 0,4 δις ευρώ παραμένουν διαθέσιμα βάσει των ανώτατων ορίων δαπανών του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, δίνοντας το περιθώριο στην ΕΕ να καλύπτει έκτακτες ανάγκες. Συνολικά οι πληρωμές ανέρχονται στα 168.6 δις ευρώ, αύξηση 1% σε σχέση με το 2022.