Τηλεόραση Ραδιόφωνο
διαμαρτυρία ΙΣΟΤΗΤΑ

Καταγγελία κατά της Κυβέρνησης για σοβαρές παραβιάσεις των διατάξεων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022, υπέβαλε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, η «Ισότητα» καταγγέλλει ότι η Κυβέρνηση, ως ο μοναδικός εργοδότης των κρατικών υπαλλήλων, κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά εργασίας του δημοσίου, την οποία καταχράται προς όφελος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ και εις βάρος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και των υπόλοιπων συντεχνιών του δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, η Κυβέρνηση επιτρέπει τη συμμετοχή μόνο της ΠΑΣΥΔΥ στις διαδικασίες διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης σε Επιτροπές Προσωπικού, αποκλείοντας την ΙΣΟΤΗΤΑ και τις άλλες συντεχνίες από αυτές, εφαρμόζοντας άνισους όρους και παρεμποδίζοντας συστηματικά την ΙΣΟΤΗΤΑ να προασπίσει τα δικαιώματα των μελών της, αλλά και παρέχει στην ΠΑΣΥΔΥ μια εξαιρετικά υψηλή ετήσια κρατική χορηγία ύψους €990.000, την οποία δεν καταβάλλει σε καμία άλλη συντεχνία, δηλαδή, ουσιαστικά επιδοτεί την ΠΑΣΥΔΥ, επιφέροντας σοβαρή στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με την ΙΣΟΤΗΤΑ με αυτές τις πρακτικές η Κυβέρνηση παραβιάζει κατάφωρα τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο, αφού ως δεσπόζουσα επιχείρηση στην αγορά, επιβάλλει καταχρηστικούς και άνισους όρους συναλλαγής που ευνοούν μεροληπτικά την ΠΑΣΥΔΥ έναντι των άλλων συντεχνιών και φαίνεται να έχει συνάψει με την ΠΑΣΥΔΥ μια αθέμιτη άτυπη συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική για εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης κατά της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και των λοιπών συντεχνιών.

Η συντεχνία ζητά από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, να διερευνήσει άμεσα την υπόθεση και να διαπιστώσει τις παραβιάσεις του Νόμου, να διατάξει την Κυβέρνηση να σταματήσει και να μην επαναλάβει αυτή την παράνομη συμπεριφορά, να υποχρεώσει την Κυβέρνηση να επιτρέψει ισότιμη συμμετοχή της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και των άλλων συντεχνιών στις διαδικασίες διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης. να διατάξει την Κυβέρνηση είτε να καταργήσει είτε να εξισώσει τη χορηγία προς την ΠΑΣΥΔΥ με αυτή των άλλων συντεχνιών και να επιβάλει στην Κυβέρνηση το μέγιστο πρόστιμο για αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.