Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Λαϊκή Τράπεζα

Έφεση καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας στη δεύτερη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για αποζημίωση καταθετών εξαιτίας απομείωσης καταθέσεων στη Λαϊκή Τράπεζα το 2013.

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία «έφεση καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά της δεύτερης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2023, με την οποία δικαίωσε ενάγοντες-καταθέτες και έκρινε ότι «έχουν υποστεί βλάβη στην περιουσία τους και ως εκ τούτου δικαιούνται αποζημίωσης» από την Δημοκρατία, για τις απώλειες που υπέστησαν εξαιτίας της απομείωσης των καταθέσεων στην Λαϊκή Τράπεζα το 2013, δυνάμει του περί «Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων. Νόμο του 2013».

Παράλληλα προστίθεται ότι η έφεση στρέφεται εναντίον ολόκληρης της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Ειδικότερα, «η Κυπριακή Δημοκρατία αμφισβητεί τα ευρήματα του Δικαστηρίου ως προς την ευθύνη που της καταλογίζει σε σχέση με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης καθώς και της σύνδεσης αυτής με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και την απομείωση των καταθέσεων. Περαιτέρω, η Κυπριακή Δημοκρατία αμφισβητεί την κατάληξη του Δικαστηρίου ότι οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στους καταθέτες».

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, η εφεσιβληθείσα αυτή απόφαση του Δικαστηρίου αποκλίνει από την πληθώρα των αποφάσεων που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα για τέτοιου είδους υποθέσεις, όπου παρόμοιες απαιτήσεις απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια.