Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ερ
*Φωτογραφία αρχείου

Πράσινο φως «άναψε» το Υπουργικό Συμβούλιο, για την συμπερίληψη της συμφωνίας για τους χαμηλόμισθους στον κρατικό προϋπολογισμό του 2024.  

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, αποφάσισε να εγκρίνει τροποποίηση στο νομοσχέδιο του περί προϋπολογισμού του 2024 νόμου, ώστε να περιλαμβάνει και τη συμφωνία ημ. 12/12/2023 μεταξύ της Κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΟΗΟ-ΣΕΚ, για τη μισθολογική ανέλιξη μονίμων υπαλλήλων και εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου στις κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii) 

Κατ΄ αναλογία, αντίστοιχες ρυθμίσεις θα υιοθετηθούν για υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω των οικείων προϋπολογισμών τους.