Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γερ

Σε μια εβδομάδα και συγκεκριμένα από τις 6 ως τις 11 Νοεμβρίου ελέγχθηκαν συνολικά 225 οχήματα, από τα οποία, 192 φορτηγά και 33 λεωφορεία, σε εκστρατεία ενημέρωσης και ελέγχων της Αστυνομίας, όπου εντοπίστηκαν 82 παραβάσεις σε φορτηγά.

Κατά τους ελέγχους, αναφέρει αστυνομική ανακοίνωση, δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε παραβάσεις από οδηγούς λεωφορείων. Μεταξύ των 82 παραβάσεων που διαπιστώθηκαν από οδηγούς φορτηγών οχημάτων, οι 26 αφορούσαν στην ακατάλληλη κατάσταση των ελαστικών των φορτηγών, εφτά παραβάσεις αφορούσαν στη χρήση ταχογράφων, και πέντε παραβάσεις αφορούσαν στα έγγραφα των οδηγών.

Η Εβδομάδα διαφώτισης και αστυνόμευσης με οδικούς ελέγχους έγινε στο πλαίσιο των δράσεων για μείωση των οδικών συγκρούσεων και την αύξηση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο. Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας δράσης, οι οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων έτυχαν ενημέρωσης για τους κινδύνους που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η τεχνική και μηχανική καταλληλότητα των φορτηγών και λεωφορείων, η ισχύς των εγγράφων των οδηγών και οχημάτων, οι συσκευές περιορισμού ταχύτητας και ταχογράφων, και η τήρηση των ωρών οδήγησης και εργασίας από τους επαγγελματίες οδηγούς, αποτέλεσαν σημεία αναφοράς των τροχονομικών ελέγχων, όπως και οι παραβάσεις που αποδεδειγμένα συνιστούν κύριους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, όπως είναι οι παραβάσεις του ορίου ταχύτητας και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Οι παγκύπριοι οδικοί έλεγχοι, διεξήχθηκαν παράλληλα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL.