Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Πόπη Κανάρη

Η υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό που μπορούμε να έχουμε, δεν καλύπτει μόνο τη φυσική υγεία, αλλά και την ψυχική, ανέφερε η Υπουργός Υγείας Δρ Πόπη Κανάρη σε χαιρετισμό της στην ημερίδα ψυχικής υγείας με τίτλο «Ψυχική Υγεία για Παιδιά και Εφήβους», του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στον χαιρετισμό της, ανέφερε ότι όταν ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας, ένας από τους στόχους της "ήταν και είναι να εργαστούμε μαζί σε μια εποχή νέας κανονικότητας για να επιτύχουμε την ψυχική ευεξία, δηλαδή να κάνουμε τη ψυχική υγεία και την ευημερία για όλους προτεραιότητα ξεκινώντας από τα παιδιά και τους εφήβους μας, το μέλλον του τόπου μας".

"Υγεία το πολυτιμότερο αγαθό που μπορούμε να έχουμε δεν καλύπτει μόνο τη φυσική υγεία, αλλά και την ψυχική. Με σκληρή δουλειά και με την ανάλογη ευαισθησία, επιβάλλεται να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, να αμβλύνουμε τις κοινωνικές ανισότητες και να εξασφαλίσουμε για τα παιδιά μας το καλύτερο που τους αξίζει" σημείωσε.

Η Υπουργός είπε  ότι το αδιαπραγμάτευτο αγαθό της ψυχικής υγείας πρέπει να προστατευτεί και να ενισχυθεί σε συστηματική βάση, ειδικά στις μέρες μας που τα παιδιά έχουν βιώσει τις πολυδιάστατες αρνητικές επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, πόλεμοι, πανδημία, κρίσεις κ.ά.

Στόχος, ανέφερε, είναι να επενδύσουμε στην ανάπτυξη των παιδιών μας, έτσι που να είναι σε θέση να ξεπερνούν φυσιολογικές εντάσεις, οδυνηρές καταστάσεις και δυσκολίες της ζωής, να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο και να είναι χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία.

Παραθέτοντας εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είπε ότι ποσοστό 10 με 20 τοις εκατό των εφήβων παγκοσμίως αντιμετωπίζουν παθήσεις ψυχικής υγείας, ωστόσο αυτές παραμένουν υποδιαγνωσμένες και υποθεραπευμένες.

Σύμφωνα δε με τους ειδικούς, πρόσθεσε, εάν οι διαταραχές αυτές αφεθούν χωρίς θεραπεία, μπορεί να γίνουν σοβαρότερες με επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική ζωή του ατόμου, οι οποίες συχνά συνεχίζονται στην ενήλικη ζωή με επιπτώσεις στην υγεία, την επαγγελματική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων.

Επιπρόσθετα, είπε ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί απηύθυνε έκκληση στο πρόσφατο παρελθόν προς όλα τα Κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στον ίδιο άξονα, είπε η Υπουργός, εστιάζεται και η στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του Παιδιού 2022 - 2027 η οποία επιδιώκει τη διαμόρφωση συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις, συγκαταλέγοντας ανάμεσα στους πυλώνες προτεραιότητας τη «διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού σε περιστάσεις κρίσεων και σε έκτακτες ανάγκες».