Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κτηρια λευκωσια

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων για το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης της Εντός των Τειχών Πόλης της Λευκωσίας.  

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, με απώτερο σκοπό την αναβίωση, κοινωνική και οικονομική αναβάθμισή της.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Στο πλαίσιο του Σχεδίου, ορίζονται τα ανώτατα όρια ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης), τα οποία κυμαίνονται από €35.000 μέχρι €70.000, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Το Σχέδιο θα παραμείνει  ανοικτό μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και ως ημερομηνία παραλαβής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία καταχωρείται για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον ακόλουθο σύνδεσμο www.bit.ly/3Yyh966 ή να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22804201, 22804120 και 22867612.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι πρόσφατα έχει δημοσιοποιηθεί και η δεύτερη προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας, ενώ σύντομα αναμένεται και η ανακοίνωση για τη δεύτερη προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες. Για περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια για την Ανάπλαση και την Αναζωογόνηση της εντός των Τειχών Λευκωσίας πατήστε εδώ.