Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Προς κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης του 12% στις συντάξεις, για συγκεκριμένες ομάδες, προσανατολίζεται η Κυβέρνηση. Την πρόταση ανέπτυξε, κατά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, και ενώπιον των κοινωνικών εταίρων, ο Υπουργός Εργασίας. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετική αναλογιστική μελέτη.

 

Πολλά και σημαντικά ήταν τα θέματα που εξέτασε  το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα  στη σημερινή συνεδρίασή του, της οποίας προήδρευσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου.  

Ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα με την αναλογιστική μείωση του 12% σε όσους συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Ο Υπουργός Εργασίας ανέπτυξε στους κοινωνικούς εταίρους την πρόθεση της κυβέρνησης για κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης του 12%, αλλά όχι για όλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από προεργασία, η Κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει το 12% για εργαζόμενους οι οποίοι συμπλήρωσαν περισσότερα από σαράντα χρόνια συνεχών εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Την επόμενη εβδομάδα θα συνέλθει το συμβούλιο του ταμείου των κοινωνικών ασφαλίσεων  έτσι ώστε να παρουσιαστεί η αναλογιστική μελέτη σε σχέση με την διαφοροποίηση και μέσα στον φθινόπωρο θα συζητηθούν ξανά αυτά τα ζητήματα στο Εργατικό συμβουλευτικό σώμα», είπε ο κ. Παναγιώτου.

Ο Υπουργός Εργασίας ανέπτυξε στους κοινωνικούς εταίρους και το πλάνο της κυβέρνησης για αύξηση των συλλογικών συμβάσεων με την παροχή κινήτρων.

Στόχος να αυξηθούν οι συλλογικές συμβάσεις στην Κύπρο στο 80%, όπως είναι και ο ευρωπαϊκός στόχος.

Σήμερα έχουν συλλογική σύμβαση λιγότεροι από το 50% των εργαζομένων στην Κύπρο.

«Ο κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητος για τις εργασιακές σχέσεις  και για αυτό το λόγο το εργατικό συμβουλευτικό σώμα θα συνεδριάζει τακτικά έτσι ώστε τα ζητήματα που μας απασχολούν να συζητούνται εκτενώς μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τις πολιτείας», ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας.

Οι κοινωνικοί εταίροι άκουσαν και για τις σκέψεις της κυβέρνησης για ελαφρύνσεις  στα ωράρια εργασίας των πολύτεκνων εργαζομένων.  

Στην ολοήμερη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος έγινε επίσης, συζήτηση και ανάλυση αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιδράσεις της στο μέλλον της εργασίας.