Τηλεόραση Ραδιόφωνο
αρχη ραδιοτηλεόρασης

Υπογράφτηκε σήμερα 1/6/2023 Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Μνημόνιο υπόγραψε εκ μέρους της Αρχής η Πρόεδρός της κ. Ρόνα Κασάπη και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Φίλιππος Πουγιούτας.

Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, την από κοινού διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή στελεχών, Διευθυντών και Λειτουργών για την διεξαγωγή διαλέξεων, συνεργασία μεταξύ της Αρχής και του Πανεπιστημίου σε κοινά ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την πρακτική εξάσκηση φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.