Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποιαδήποτε ευρήματα ελέγχων πρέπει να κοινοποιούνται έγκαιρα προς τη Διαχειρίστρια Εταιρεία ώστε να τυγχάνουν αμέσου χειρισμού, αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου Hermes Airports, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ασφάλεια των αεροδρομίων παραμένει πρώτιστο μέλημα.  Αναφέρει πως ο πιο πρόσφατος πολυήμερος έλεγχος πραγματοποιήθηκε επιτόπου, μετά τις 9 Μαρτίου, με θετική αξιολόγηση από την αρμόδια Αρχή για τα επίπεδα ασφάλειας και των δύο αεροδρομίων.

Σε ανακοίνωσή της με αφορμή δημοσιεύματα στην εφημερίδα «Πολίτης», ημερομηνίας 31 Μάρτιου και 4 Απριλίου, η εταιρεία επαναλαμβάνει ότι δεν έχει τύχει οποιασδήποτε ενημέρωσης, ούτε πριν ούτε και μετά τον έλεγχο, όπως αυτός περιγράφεται στον Τύπο, σχετικά με αυτόβουλο έλεγχο αεροπορικής ασφάλειας από μέλη της Αστυνομίας Κύπρου στις 9 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι παρόλο που η ουσία του όλου θέματος δεν έγκειται στο πότε έλαβε ή όχι κάποιος πληροφόρηση, «σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πρόνοιες του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποιαδήποτε ευρήματα πρέπει να κοινοποιούνται έγκαιρα προς τη Διαχειρίστρια Εταιρεία ώστε να τυγχάνουν αμέσου χειρισμού».

Η Hermes διαβεβαιώνει το κοινό ότι η ασφάλεια των αεροδρομίων παραμένει πρώτιστο μέλημα και ότι όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στα αεροδρόμια για τα μέτρα ασφαλείας, «γίνονται σε τακτική βάση και σε κλιμακωτά επίπεδα από εξωτερικούς επιθεωρητές, την ΕΕ και την Πολιτική Αεροπορία ως αρμόδια Αρχή, με βάση διεθνή πρωτόκολλα και κανονισμούς».

Η Ηermes σημειώνει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Υπουργού Μεταφορών στο αεροδρόμιο, συζητήθηκε η άμεση δρομολόγηση σειράς επιπροσθέτων μέτρων και διαδικασιών, για την περαιτέρω αναβάθμιση των ήδη εφαρμοζόμενων Ευρωπαϊκών πρακτικών στην αεροπορική ασφάλεια.

Η εταιρεία παρέθεσε επίσης αριθμό εισηγήσεων για τον εμπλουτισμό της διαδικασίας ελέγχου της αεροπορικής ασφάλειας και είναι έτοιμη να τις εφαρμόσει κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Αρχής.