Τηλεόραση Ραδιόφωνο
εργαζόμενοι

Νομοσχέδιο με νέες χαλαρώσεις στις φοροαπαλλαγές του 50% για επαναπατρισμό υψηλόμισθων εργαζόμενων από το εξωτερικό συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Συγκεκριμένα με το νέο νομοσχέδιο απαλείφεται το προαπαιτούμενο για πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία, ενώ ως αντιστάθμισμα αυξάνονται τα προαπαιτούμενα έτη μη κατοικίας στη Δημοκρατία, για ένταξη των δικαιούχων στο πλαίσιο.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε η απαλλαγή της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία να παραχωρείται μέχρι την εξάντληση της περιόδου των 17 φορολογικών ετών και να μην τερματίζεται σε περίπτωση που το άτομο αλλάζει εργοδότη. Κατ’ αναλογία αυξάνονται τα προαπαιτούμενα έτη εκτός της Δημοκρατίας για ένταξη των δικαιούχων στο πλαίσιο του νόμου, από 10 σε 15 συνεχόμενα έτη.

Με βάση το νόμο προβλέπεται ότι δικαιούχοι είναι πρόσωπα με εισοδήματα άνω των €55 χιλ., με περίοδο εφαρμογής τα δέκα χρόνια.

Μιλώντας στην Επιτροπή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση αναμένεται να επηρεάσει θετικά, ενισχύονται τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Αναφέρθηκε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο, όπου θα ενσωματωθούν πρόνοιες για μεταβατική περίοδο.