Τηλεόραση Ραδιόφωνο
επιτροπος

Η Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, απέστειλε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο την 69η τριμηνιαία Έκθεσή της, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφορικά με υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από Νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας για την περίοδο 1/10/2022 – 31/12/2022.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Έκθεση συνιστά ενοποιημένη λεπτομερή κατάσταση των επισημάνσεων της Επιτρόπου για τις υποχρεώσεις, γενικές αρμοδιότητες και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και κυρωτικούς νόμους διεθνών συμφωνιών και αφορούν διάφορα όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας (Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργούς, κλπ.) για την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

Στην Έκθεση παρουσιάζεται επιπρόσθετα κατάσταση του συνόλου των εκκρεμοτήτων των πιο πάνω οργάνων, από την έναρξη της υπό αναφορά αρμοδιότητας της Επιτρόπου Νομοθεσίας, δηλαδή από την 1.9.2005.

Η Έκθεση, μέσω των επισημάνσεων, σκοπό έχει τη συμβουλευτική υποβοήθηση της εκτελεστικής εξουσίας ώστε να εντοπιστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για υλοποίηση των υποχρεώσεων που προβλέπει ένα νομοθέτημα ή  ένας κυρωτικός νόμος.    

Η Έκθεση πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, στον πυλώνα «Νομοθεσία/Επισημάνσεις».