Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ6

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 632 άτομα (1,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.686 άτομα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 760 άτομα (-2,9%), από 26.226 σε 25.466 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.336 άτομα (7,2%) φθάνοντας τα 19.980 σε σχέση με 18.644 άτομα τον Δεκέμβριο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,9%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (12,3%).

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022, παρατηρείται η ίδια αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,0%), αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%), ενώ μείωση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-1,9%).