Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κομμωτήριο

Στοχευμένες επιθεωρήσεις σε κομμωτήρια/κουρεία και γυμναστήρια πραγματοποιήθηκαν σε παγκύπρια βάση τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών.

Κατά τον Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 352 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 160 εργοδότες και 192 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 288, 136 άντρες και 152 γυναίκες. Αναλυτικά, οι 234 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 22 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 31 Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών και 1 Τουρκοκύπριος.

Από τους ελέγχους, εντοπίστηκαν 8 αδήλωτοι αυτοεργοδοτούμενοι και 7 αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί. Εκδόθηκαν 14 ειδοποιήσεις διαπίστωσης παράβασης και 14 πράξεις επιβολής προστίμου ύψους €10.100.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, αναφορικά με τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από την πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.