Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οικοδομή

Μείωση της δραστηριότητας στις κατασκευές υπό το βάρος των πληθωριστικών πιέσεων που πλήττει τον τομέα, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Cystat) για το β’ τρίμηνο του 2022.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 129,45 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2022.

Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 13,1%.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 14,3% στα κτίρια και κατά 8,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο δείκτης αυτός, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη πληθωρισμού στις κατασκευές. Επίσης, ο δείκτης καταγράφει τη μεταβολή στο ολικό κόστος των έργων για τον πελάτη.

Κάτω η δραστηριότητα

Εξάλλου, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές για το ίδιο τρίμηνο ανήλθε στις 188,58 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας μείωση 6,4% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2021.

Σύμφωνα με την Cystat, η ετήσια μείωση το εν λόγω τρίμηνο οφείλεται στην υποχώρηση, της τάξης του 9,4% που σημειώθηκε στα κτίρια, ενώ στα έργα πολιτικού μηχανικού καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 12,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο τριμηνιαίος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως ένδειξη του ρυθμού ανάπτυξης του τομέα των Κατασκευών σε σχέση με μια συγκεκριμένη χρονιά αναφοράς, το έτος βάσης.