Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οικοδομές

Μείωση κατά 4,2% σημείωσε ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν το πρώτο επτάμηνο του 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 εκδόθηκαν από τις Δημοτικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις 4.521 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.717 την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 4,0% και το συνολικό εμβαδόν κατά 9,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 5,8%.

Εξάλλου, μόνο τον Ιούλιο ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις Δημοτικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις κατά τον Ιούλιο 2022 ανήλθε στις 623.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €245,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 199,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 776 οικιστικές μονάδες.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.