Τηλεόραση Ραδιόφωνο
πετρος αγαθαγγελου

Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, το ΚΕΒΕ έπειτα από πολύωρη συνεδρία και μελετώντας διεξοδικά τις πρόνοιες του περί ΓεΣΥ Νόμου, αποφάσισε όπως ανακαλέσει την εισήγησή του για διορισμό ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ. 

Νέους τριγμούς φαίνεται, ωστόσο, πως θα προκαλέσει με τις υπόνοιες που αφήνει για τον Πρόεδρο του ΟΑΥ, Θωμά Αντωνίου, καθώς εγείρει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. 

Ενόψει της πιο πάνω πρόνοιας του Νόμου εγείρεται θέμα και για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και καθηκόντων καθότι η σύζυγος του είναι παροχέας υπηρεσιών υγείας στο ΓΕΣΥ

Στην επιστολή το ΚΕΒΕ επαναλαμβάνει πως ως εργοδοτική οργάνωση στηρίζει το ΓεΣΥ, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Βουλή και καταδικάζει τις οποιεσδήποτε απαράδεχτες συμπεριφορές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. 

Το ΚΕΒΕ πίστευε και πιστεύει ότι η συμμετοχή έμπειρων τεχνοκρατών ιατρών θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματική και επιτυχή εφαρμογή του ΓΕΣΥ

*Η επιστολή του ΚΕΒΕ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

1

Προς κινητοποίηση ασθενών

Οι εξελίξεις με το ΚΕΒΕ ακολούθησαν τις αποφάσεις των Οργανωμένων Ασθενών. 

Αξιώνοντας την άμεση ανάκληση του διορισμού του Πέτρου Αγαθαγγέλου, η ΟΣΑΚ επικύρωσε σειρά μέτρων, με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, Δημήτρη Λαμπριανίδη, να κάνει λόγο για έλλειψη σεβασμού. 

Παράλληλα η ΟΣΑΚ θα αποστείλει επιστολή προς όλους τους υποψήφιους προέδρους για να διατυπώσουν τις θέσεις τους αναφορικά με τον διορισμό του Πέτρου Αγαθαγγέλου. 

Σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη

Θα καλέσουμε και τις Οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε να συνεννοηθούμε για να απέχουν οι εκπρόσωποι μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ. Φαίνεται ότι πάνω από τη δημόσια υγεία, πάνω από δικαιώματα των ασθενών βάζουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα

Μέχρι στιγμής ο Υπουργός Υγείας δεν απέστειλε την επιστολή διορισμού του Πέτρου Αγαθαγγέλου, γεγονός που όπως πληροφορείται ο ΑΝΤ1 δεν είναι άσχετο με τις διεργασίες που προηγήθηκαν της απόφασης του ΚΕΒΕ να ανακαλέσει την πρότασή του.