Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κξμηγ

Στο πλαίσιο υλοποίησης και βελτίωσης του Σχεδίου Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων «κτίΖΩ», το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την αύξηση κατά €200 του επιδόματος ενοικίου για τους δικαιούχους που διαμένουν στους Δήμους της Επαρχίας Λεμεσού. Η απόφαση έλαβε υπόψη τις δυσχερείς συνθήκες στέγασης που επικρατούν ειδικά στην εν λόγω Επαρχία.

Συνεπώς, στους δικαιούχους του Σχεδίου που διαμένουν σε πολυκατοικίες της Επαρχίας Λεμεσού, θα παραχωρείται επίδομα ενοικίου ύψους €600 για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, €800 για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων και €1.000 για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων. Το επίδομα ενοικίου παραχωρείται σε όσους δικαιούχους θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο «κτίΖΩ», στη βάση του τύπου διαμερίσματος που κατέχουν στις υφιστάμενες πολυκατοικίες.

Επιπρόσθετα, για καλύτερη εξυπηρέτηση και συντονισμό των ενοίκων των πρώτων 20 πολυκατοικιών που θα κατεδαφιστούν και θα αναδομηθούν, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως διαμορφώνει πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς και αποθήκευσης προσωπικών αντικειμένων και οικιακού εξοπλισμού. Όσοι χρειάζονται βοήθεια για μεταφορά και αποθήκευση, μπορούν να επικοινωνούν με στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο τηλέφωνο 22409541, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα που θα ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες.

Λειτουργοί του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ολοκλήρωσαν πρόσφατα την εκστρατεία κατ’ ιδίαν ενημέρωσης των δικαιούχων στις 20 πολυκατοικίες που αξιολογήθηκαν ως άμεσης επικινδυνότητας. Επεξηγήθηκαν λεπτομερώς οι πρόνοιες του Σχεδίου στους δικαιούχους και απαντήθηκαν τα ερωτήματά τους, ενώ, παράλληλα, έγινε καταγραφή συγκεκριμένων περιπτώσεων δικαιούχων, έτσι ώστε να εξευρεθούν εξατομικευμένες λύσεις και να τους παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια και διευκόλυνση. Θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα ενημέρωση των δικαιούχων στις υπόλοιπες 23 πολυκατοικίες που θα εκκενωθούν και θα κατεδαφιστούν με χρονικό ορίζοντα τους 24 μήνες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εξασφαλίσει βοήθεια σε χρήματα, αγαθά, υπηρεσίες και εθελοντική προσφορά από ιδιωτικούς οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που έσπευσαν να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια του Κράτους για την εξασφάλιση ασφαλούς και αξιοπρεπούς στέγης για τους δικαιούχους διαμερισμάτων σε προσφυγικούς συνοικισμούς. Λεπτομέρειες για τη βοήθεια που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους θα ανακοινωθούν από τον Υπουργό Εσωτερικών τις επόμενες μέρες.