Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Tην στρατηγική που ακολούθησε η Κύπρος για τη διαχείριση της πανδημίας, τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν για τα θέματα διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων και τις διαρθρωτικές αλλαγές που επήλθαν στην Κύπρο με την σταδιακή εφαρμογή του ΓεΣΥ εν μέσω της πανδημίας, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλα στην συνάντηση υψηλού επιπέδου της Πρωτοβουλίας Μικρών Χωρών της Περιφέρειας Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Χατζηπαντέλα, συμμετείχε στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Πρωτοβουλίας Μικρών Χωρών της Περιφέρειας Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται, θέμα της συνάντησης ήταν «Kαλύτερη υγεία και ευημερία στις Μικρές Χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας», ενώ επικεντρώθηκε σε δύο κύριες θεματικές ενότητες, που αφορούν στην πρόληψη, την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας και την ανταπόκριση και ανάκαμψη από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και στη δέσμευση των Μικρών Χωρών να θέσουν την υγεία στο επίκεντρο του βιώσιμου τουρισμού.

Ο κ. Χατζηπαντέλα, σημειώνεται, πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Dr. Hans Henri Kluge, Διευθυντή της Περιφέρειας Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στη συνάντηση o Υπουργός διερεύνησε δράσεις στην Κύπρο, στις οποίες θα μπορούσε να συνδράμει με την εμπειρογνωμοσύνη του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σε παρεμβάσεις του, ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε ότι η Κύπρος συμμετέχει στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχει ως στόχο την αξιοποίηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας, ευκολίας πρόσβασης και της γενικότερης ανθεκτικότητας του υγειονομικού τομέα μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.