Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Συνολικά 325 συγκεκριμένες προτάσεις που περιλαμβάνουν μέχρι και αλλαγές των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθηθούν στους θεσμούς της ΕΕ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης ανακοίνωσε η Ολομέλεια της Διάσκεψης που αποτελείται από τυχαία επιλεγμένους πολίτες, εθνικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Στις 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, οι προτάσεις θα παρουσιαστούν στους επικεφαλής του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν από τους συμπρόεδρους της Διάσκεψης (ευρωβουλευτής Γκι Φέρχοφστατ εκ μέρους του Κοινοβουλίου, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας Κλεμέντ Μπον εκ μέρους της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου και η Επίτροπος Δημοκρατίας και Δημογραφίας Ντουμπράβκα Σούιτσα εκ μέρους της Κομισιόν).

Κατά την τελική της συνάντηση την Παρασκευή και το Σάββατο στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Ολομέλεια της Διάσκεψης κατέληξε σε συναντίληψη για 325 προτάσεις για επίτευξη 49 στόχων σε 9 κατηγορίες.

Οι προτάσεις καλύπτουν θέματα που αφορούν τις κατηγορίες:

- κλιματική αλλαγή και περιβάλλον (ασφαλή και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, προστασία βιοποικιλότητας, ενεργειακή ασφάλεια, πράσινη συνδεσιμότητα, κυκλική οικονομία),

- υγεία (ενίσχυση ανθεκτικότητας υγειονομικών συστημάτων, ολιστική προσέγγιση σε θέματα υγείας, θέσπιση δικαιώματος πρόσβαση στην υγεία),

- οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και απασχόληση (ένταξη της κοινωνικής διάστασης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, προώθηση της επιχειρηματικότητας, διασφάλιση της ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας, καταπολέμηση της φτώχειας, στήριξη όσων επηρεάζονται από τη γήρανση του πληθυσμού)

- τη θέση της ΕΕ στον κόσμο (ενισχυμένη αυτονομία σε καίριους τομείς όπως την ενέργεια, ενίσχυση της ηθικής διάστασης και της περιβαλλοντικής διάστασης των εμπορικών σχέσεων, βελτίωση της δυνατότητας της ΕΕ να λαμβάνει αποφάσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής),

- αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια (ενίσχυση της προστασίας του κράτους δικαίου, περισσότερη προστασία των δεδομένων, καταπολέμηση της παραπληροφόρησης),

- ψηφιακή μετάβαση (θέσπιση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ως θεμελιώδους δικαιώματος, ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος)

- ευρωπαϊκή δημοκρατία (αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις σε κοινοτικό επίπεδο και μεταξύ εκλογών, καλύτερη επεξήγηση της ΕΕ στους πολίτες, στήριξη του πολιτικού διαλόγου σε κοινοτικό επίπεδο),

- μετανάστευση (αύξηση του ρόλου της ΕΕ στη νόμιμη μετανάστευση καθώς και στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ομοιόμορφοι κανόνες για την πρώτη υποδοχή, μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, βελτίωση των πολιτικών ένταξης),

- παιδεία, πολιτισμό, νεολαία και αθλητισμό (δημιουργία ενός Ενιαίου Εκπαιδευτικού Χώρου για πρόσβαση όλων των πολιτών στην εκπαίδευση, εστίαση στις ανάγκες των νέων).

Οι προτάσεις βασίστηκαν σε 178 συστάσεις από τις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών, τα όσα συζητήθηκαν σε εκδηλώσεις και πάνελ που πραγματοποιήθηκαν κάτω από την ομπρέλα της Διάσκεψης στα κράτη μέλη και 43.734 προτάσεις για 16.274 ιδέες που κατατέθηκαν στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης.

Την Παρασκευή οι επικεφαλής των ομάδων πολιτών παρουσίασαν τις προτάσεις τους, και στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των τεσσάρων θεσμών που εκπροσωπούνται στη Διάσκεψη (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, Κομισιόν, εθνικά κοινοβούλια) τις ενέκριναν με ομοφωνία. Το Σάββατο, εκπρόσωποι των ομάδων των πολιτών συζήτησαν τις τελικές προτάσεις και τη διαδικασία που οδήγησε στην ανάπτυξή τους.

Όπως ανέφερε ο συμπρόεδρος της Διάσκεψης, ευρωβουλευτής Γκι Φέρχοφστατ, οι πολιτικές ομάδες που στηρίζουν τις προτάσεις θα καταθέσουν πρόταση ψηφίσματος κατά την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 - 5 Μαΐου με το οποίο θα ζητούν αναθεώρηση των συνθηκών της ΕΕ.

Ο κ. Φέρχοφστατ υπογράμμισε πως η διαδικασία τον βοήθησε να αντιληφθεί τη σημασία της ύπαρξης συμμετοχικών μηχανισμών συμπληρωματικών προς την αντιπροσωπευτική διαδικασία, και πως οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν πως οι προτάσεις της Διάσκεψης θα οδηγήσουν σε μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την Ολομέλεια ομιλητές από πέντε πολιτικές ομάδες (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι και Αριστερά) συμφώνησαν πως τα προσχέδια των προτάσεων αποτελούν σημαντικό πολιτικό επίτευγμα.

Οι ευρωβουλευτές από την ακροδεξιά ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας και της συντηρητικής ομάδας των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ανέφεραν πως οι ομάδες τους δεν στηρίζουν τις προτάσεις καθώς όπως είπαν δεν αντανακλούν την κοινή γνώμη στην ΕΕ.