Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Γιώργος Σκαλιάς

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με απόφασή του διόρισε τον Γεώργιο Σκαλιά ως Ειδικό του Σύμβουλο για θέματα Εκπαίδευσης. Ο διορισμός του είναι άνευ απολαβών και δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε εκτελεστικές αρμοδιότητες και εξουσίες.

Το έγγραφο διορισμού φέρει ημερομηνία 4 Απριλίου 2024, όπως ανέφερε ο κ. Σκαλιάς στο ΚΥΠΕ.

Σε ανακοίνωση εξάλλου υπενθυμίζεται ότι παρόμοιου διορισμού έτυχε  ο κ. Σκαλιάς από τον τέως Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Επίσης διετέλεσε Σύμβουλος για θέματα Παιδείας των Υπουργών Παιδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του τέως Προέδρου, σχεδόν αμισθί.

Ο Γεώργιος Σκαλιάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Διορίστηκε στη θέση αυτή αρχές Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2022. Με τη λήξη της θητείας του το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον επαναδιορισμό του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.