Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οικονομια ευρω κυπρος.png

Μειώθηκαν τον Ιούλιο του 2023 τόσο οι καταθέσεις όσο και τα δάνεια μετά την αύξηση τους κατά τους δύο προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο του 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση €301,1 εκατομμύρια, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €399,2 εκ. τον Ιούνιο του 2023.

Η μείωση των καταθέσεων οφείλεται κυρίως στην καθαρή μείωση κατά €227,9 των καταθέσεων κατοίκων εσωτερικού. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά €74,7 εκ.

Αντίθετα, αύξηση κατά €184,3 εκ. καταγράφηκε στις καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης περιορίζοντας έτσι την μείωση που καταγράφηκε στις συνολικές καταθέσεις.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 2,4%, σε σύγκριση με 2,7% τον Ιούνιο 2023, ενώ το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούλιο του 2023 μειώθηκε στα €51,9 δισ.

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο του 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση €100,3 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €123,2 εκ. τον Ιούνιο του 2023, λόγω κυρίως της μείωσης των δανείων κατοίκων εσωτερικού κατά €109,9 εκ. Αύξηση κατά €9,2 εκ. σημειώθηκε στα δάνεια κατοίκων λοιπών συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ.

Σε σχέση με τους κατοίκους εσωτερικού, μείωση κατά €127,3 εκ. σημειώθηκε στα δάνεια εταιρειών, ενώ αύξηση κατά €16,1 εκ. καταγράφηκε στα συνολικά δάνεια των νοικοκυριών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα καταναλωτικά, τα οικιστικά και τα λοιπά δάνεια.

Από τα δάνεια των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, αύξηση καταγράφηκε στα καταναλωτικά και στα οικιστικά δάνεια κατά €15 και €10,7 εκ. αντίστοιχα, ενώ μείωση κατά €9,6 εκ. σημειώθηκε στα λοιπά δάνεια των νοικοκυριών.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,0%, σε σύγκριση με -1,2% τον Ιούνιο 2023.

Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2023 έφθασε στα €25,0 δισ.