Τηλεόραση Ραδιόφωνο
καταναλωτες

Αυξημένες πιέσεις από το κόστος ενέργειας που δημιουργεί πληθωρισμό, αλλά και το κόστος δανεισμού, δέχονται οι καταναλωτές, όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar, σε σχόλιο στο οποίο αναλύει την οικονομική θέση των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ και τον βαθμό ανθεκτικότητάς τους σε ένα πολύ πιο δύσκολο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον DBRS, ο COVID-19 διέκοψε την τάση απομόχλευσης των καταναλωτών στη ζώνη του ευρώ, η οποία ωστόσο άρχισε να επανέρχεται το τρίτο τρίμηνο του 2020, καθώς η αύξηση του εισοδήματος ανέκαμψε.

Οι μισθοί και τα εισοδήματα, αναφέρει επίσης άρχισαν να αυξάνονται ξανά μετά την πανδημία, ωστόσο αυτό θα αντισταθμίσει μόνο εν μέρει τις πληθωριστικές πιέσεις. Προσθέτει ότι ενώ τα νοικοκυριά συσσώρευσαν σημαντικές αποταμιεύσεις χάρη στα μέτρα κρατικής στήριξης και τις μειωμένες δαπάνες λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία, το ποσοστό αποταμίευσης επιστρέφει στα προ πανδημίας επίπεδα.

Σημειώνει επίσης ότι η ανεργία έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2022 μετά από αύξηση εν μέσω COVID-19. Παρόλο που ο οίκος αναμένει να αυξηθεί ξανά η ανεργία, θεωρεί ωστόσο ότι η αγορά εργασίας της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτική.

«Οι ισολογισμοί των νοικοκυριών θα επιβαρυνθούν από το αυξημένο κόστος δανεισμού και τους αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας που συμβάλλουν στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε ο Arnaud Journois, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Παράλληλα ο Carlo Capuano, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Διεθνών Αξιολογήσεων πρόσθεσε ότι οι οι προηγούμενες βελτιώσεις στην απομόχλευση χρέους, οι αποταμιεύσεις που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μια μέχρι στιγμής ανθεκτική αγορά εργασίας θα μετριάσουν τον αντίκτυπο της χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης.

Επιπλέον, συμπλήρωσε, ένα σημαντικό ποσό ρευστών περιουσιακών στοιχείων θα μετριάσει σε κάποιο βαθμό τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστους ζωής, καθώς η αύξηση των πραγματικών μισθών γίνεται αρνητική.