Τηλεόραση Ραδιόφωνο
επιχειρήσεις

Όπως αποτυπώνει η νέα έρευνα, ανάμεσα σε 252 επιχειρήσεις που παρουσιάστηκε στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ, με θέμα «Η εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις και o δείκτης των τάσεων», τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα επτά στις δέκα επιχειρήσεις είναι: 

  • Το κόστος πρώτων υλών και της ενέργειας 
  • Ακολουθούν η στελέχωση και εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού
  • Μείωση ρευστότητάς
  • Γραφειοκρατία 
  • Έλλειψη πρώτων υλών

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου

Δεν είμαστε βέβαιοι που θα πάμε σήμερα. Σίγουρα ο βαρύς χειμώνας, στην οικονομία στην Ευρώπη, θα μας πλήξει και μας. Αλλά σε ποιό βαθμό, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να το μετρήσουμε 

Αναλυτικά, οι επιχειρήσεις που δήλωσαν μείωση του κύκλου εργασιών, ανέρχονται σε ποσοστό 41%, ενώ μόλις το 24% αναφέρει αύξηση. 

Το κόστος εργατικού δυναμικού, παρουσιάζει σημαντική αύξηση, για το 34% των επιχειρήσεων και με μόλις 3% να αναφέρει μείωση.

Το κόστος χρηματοδότησης, 15%, ενώ για το κόστος αγοράς των πρώτων υλών, οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις, αναφέρουν ότι έχει αυξηθεί. Οι στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων για το επόμενο εξάμηνο στοχεύουν κυρίως, στην περαιτέρω μείωση του κόστους της επιχείρησης σε ποσοστό 18%. Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις, δήλωσαν πως δεν έχουν κάποιο πλάνο. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CMRC CYPRONETWORK, Αντώνης Αντωνίου δήλωσε ότι

Οι εκτιμήσεις είναι επίσης ότι θα αυξηθούν και κόστος ενέργειας και πρώτων υλών και άλλοι συναφείς δείκτες 

Η νέα έρευνα, που διενήργησε η CMRC CYPRONETWORK, την περίοδο Ιουνίου/Ιουλίου 2022, αναφέρει πως: 

  • Μόλις μία στις δέκα επιχειρήσεις, θεωρούν πως τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση τους βοήθησαν πολύ.
  • Δύο στις δέκα ή ποσοστό 23%, θεωρούν ότι τα μέτρα βοήθησαν αρκετά. 
  • Αντίθετα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων με ποσοστό 66%, δεν έχουν μείνει ικανοποιημένες από την βοήθεια μέσω των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης

Τα ευρήματα τις έρευνας μέσα από γραφικά 

αποτελέσματα ΟΕΒ
αποτελέσματα ΟΕΒ
αποτελέσματα ΟΕΒ
αποτελέσματα ΟΕΒ
αποτελέσματα ΟΕΒ
αποτελέσματα ΟΕΒ