Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το ενδεχόμενο επιβολής φορολογίας ή τέλους σε εταιρείες που συμμετείχαν σε σχέδια έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς εξετάζει η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου και της ΡΑΕΚ για πιθανά υπερκέρδη που είχαν. 

Η ομάδα εργασίας, έθεσε υπό το μικροσκόπιο της τα πέντε Σχέδια ΑΠΕ που εφαρμόζονται σήμερα στην Κύπρο με τις διαπιστώσεις της να έχουν ήδη προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Συγκεκριμένα από την προκαταρκτική αξιολόγηση των Σχεδίων προκύπτει ότι για τα τρία σχέδια ιδιοκατανάλωσης δεν δημιουργούνται υπερκέρδη. Συγκεκριμένα

  1. Σχέδιο επιδοτήσεων έργων ΑΠΕ από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ με τη μέθοδο Feed in Tariff 
  2. Σχέδιο έργων ΑΠΕ ιδίας κατανάλωσης νοικοκυριών/επιχειρήσεων με τη μέθοδο του συμψηφισμού 
  3. Σχέδια έργων ΑΠΕ αυτοπαραγωγής επιχειρήσεων/Δημοσίων Κτηρίων 

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας

Σε ότι αφορά στα εμπορικά σχέδια ΑΠΕ, λόγω του ότι η παραχθείσα ενέργεια τιμολογείται βάσει του κόστους αποφυγής, η ομάδα εργασίας διαπιστώνει πως τα αυξημένα έσοδα των έργων του εν λόγω Σχεδίου να οδήγησαν ενδεχομένως, σε κάποιες περιπτώσεις, σε υπερκέρδη. 

Αναφορικά με τα εμπορικά έργα ΑΠΕ που αδειοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς διαφαίνεται από τις μέχρι σήμερα αξιολογήσεις ότι τυχόν δημιουργία υπερκερδών είναι περιορισμένη. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

Από την περαιτέρω οικονομική ανάλυση των στοιχείων, η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει με καταρτισμό μεθοδολογίας για ενδεχόμενη φορολόγηση ή καθορισμό τέλους επί της δημιουργίας υπερκερδών από παραγωγούς ΑΠΕ και σε εις βάθος ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τους επηρεαζόμενους παραγωγούς. 

Τα στοιχεία σχετικά με τους παραγωγούς που ενδεχομένως να είχαν απροσδόκητα υψηλά έσοδα λόγω της αυξημένης τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ βρίσκονται ήδη ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών.