Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ6

Ενδεχόμενη δημιουργία υπερκερδών από ομάδα παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) από τα Σχέδια έργων ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και περιορισμένο ενδεχόμενο δημιουργίας υπερκερδών από παραγωγούς μέσω των Σχεδίων έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς με τελική κατάληξη στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, διαπιστώνει ομάδα εργασίας που εξέτασε το θέμα στο απόηχο των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, η ομάδα εργασίας έχει αποστείλει προς το Υπουργείο Οικονομικών αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τους παραγωγούς που ενδεχομένως να είχαν απροσδόκητα υψηλά έσοδα λόγω της αυξημένης τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ. «Από την περαιτέρω οικονομική ανάλυση των στοιχείων, η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει με καταρτισμό μεθοδολογίας για ενδεχόμενη φορολόγηση ή καθορισμό τέλους επί της δημιουργίας υπερκερδών από παραγωγούς ΑΠΕ και σε εις βάθος ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τους επηρεαζόμενους παραγωγούς», αναφέρει το Υπουργείο. 

Η ομάδα εργασίας έχει συσταθεί μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της ΡΑΕΚ και εξέτασε το Σχέδιο επιδοτήσεων έργων ΑΠΕ από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ με τη μέθοδο Feed in Tariff, το Σχέδιο έργων ΑΠΕ ιδίας κατανάλωσης νοικοκυριών/επιχειρήσεων με τη μέθοδο του συμψηφισμού, τα Σχέδια έργων ΑΠΕ αυτοπαραγωγής επιχειρήσεων/Δημοσίων Κτηρίων, τα Σχέδια έργων ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και τα Σχέδια έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς με τελική κατάληξη στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

«Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας, δεδομένου ότι το κόστος αποφυγής της ΑΗΚ είναι άμεσα συνυφασμένο με την τιμή αγοράς παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ από την ΑΗΚ, η απροσδόκητη αύξησή του, λόγω εξωγενών παραγόντων, οδήγησε αναπόφευκτα στην αύξηση της τιμής αγοράς ΑΠΕ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, από την προκαταρκτική αξιολόγηση των πιο πάνω Σχεδίων και με το ενδεχόμενο δημιουργίας υπερκερδών από παραγωγούς ΑΠΕ, προκύπτει ότι για τα σχέδια ιδιοκατανάλωσης 1,2 και 3 δεν δημιουργούνται υπερκέρδη. «Αντιθέτως, η απροσδόκητη αύξηση του κόστους αποφυγής συμβάλλει στη μείωση των δαπανών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, με αποτέλεσμα να παρέχεται ευχέρεια για πρόσθετη χρηματοδότηση σχεδίων του Ταμείου που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και προώθησης της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ από νοικοκυριά», προστίθεται.

Αναφορικά με τα εμπορικά σχέδια ΑΠΕ και ειδικότερα στο υπ’ αριθμόν 4 σημειώνεται ότι «λόγω του ότι η παραχθείσα ενέργεια τιμολογείται βάσει του κόστους αποφυγής, η ομάδα εργασίας διαπιστώνει πως τα αυξημένα έσοδα των έργων του εν λόγω Σχεδίου να οδήγησαν ενδεχομένως, σε κάποιες περιπτώσεις, σε υπερκέρδη».

Σε σχέση με τα εμπορικά έργα ΑΠΕ που αδειοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς (5 πιο πάνω), «διαφαίνεται από τις μέχρι σήμερα αξιολογήσεις ότι τυχόν δημιουργία υπερκερδών είναι περιορισμένη», όπως αναφέρεται.