Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τουρκυπριακες περιουσιες
*Φωτογραφία Αρχείου

Έντονες επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών μέσω του οποίου επιδιώκεται ο εξορθολογισμός στη διαχείριση των Τουρκοκυπριακών περιουσιών, εξέφρασε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην επιτροπή προσφύγων της Βουλής.

Νίκος Κέττηρος – Πρόεδρος Επιτροπής Προσφύγων 

«Εκφράστηκαν έντονες επιφυλάξεις, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι πολλές τουρκοκυπριακές περιουσίες με τις ρυθμίσεις που εισάγονται θα καταλήξουν σε μη πρόσφυγες. Επίσης, εκφράστηκε έντονη επιφύλαξη για τον ορισμό μεταβίβασης σε κληρονόμους και την κληρονομική διαδοχή, για το οποίο ενδεχομένως να προκύπτουν και πολιτικά ζητήματα»

Ο Γενικός Ελεγκτής  αναφέρθηκε επίσης και σε συνθήκες μαύρων συναλλαγών και μαύρης αγοράς.

Νίκος Κέττηρος – Πρόεδρος Επιτροπής Προσφύγων 

«Η δυνατότητα στους κατόχους τ/κ κατοικιών να τις μεταβιβάζουν σε εκτοπισμένους, όχι κατ’ ανάγκη κληρονόμους, είναι ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Γενικός Ελεγκτής, ή για επαγγελματικά υποστατικά, που δίνεται η δυνατότητα αν έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις, να μπορεί κάποιος να μεταβιβάσει τη χρήση, ενδέχεται να προκύψουν συναλλαγές που χαρακτηρίστηκαν από τον Γενικό Ελεγκτή «μαύρες».

Στις αναφορές του Γενικού ελεγκτής απάντησε με ανακοίνωση το Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπουργείο Εσωτερικών

«Οι αλλαγές που εισάγονται με το νέο νομοσχέδιο ανταποκρίνονται στις διαχρονικές απαιτήσεις του προσφυγικού κόσμου{...}σε ό,τι αφορά στη σημαντική παράμετρο της κληρονομικότητας της άδειας χρήσης των τουρκοκυπριακών οικιών, τονίζεται ότι αυτή εισάγεται για να αποκατασταθεί πρωτίστως η αδικία που υφίστανται οι εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες και δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των κληρονόμων τους. Ξεκαθαρίζεται ότι η κληρονομικότητα αφορά την άδεια χρήσης του υποστατικού και επ’ ουδενί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιών, το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα».

Οι Βουλευτές ζήτησαν διευκρινίσεις από την εκτελεστική εξουσία σημειώνοντας πως επιχειρείται εξορθολογισμός της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών με τις νέες ρυθμίσεις.

Χρίστος Σενέκκη – Βουλευτής ΔΗΚΟ

«Εισάγονται διαφανή κριτήρια  αξιολόγησης των αιτητών και αντικειμενική μοριοδότητση  ώστε να διασφαλίζεται  η όσο το δυνατό δικαιότερη επιλογή του  δικαιούχου πρόσφυγα»

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία.