Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Με αυστηρή σύσταση για τη διεξαγωγή πραγματικής διαβούλευσης με όλες τις οργανώσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα και όχι μόνο με την ΠΑΣΥΔΥ, η βουλή επέστρεψε στον «αποστολέα», τα νομοσχέδια για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και των κανονισμών, για τη χορήγηση αδειών στη δημόσια υπηρεσία.

«Επισημαίνουμε τα σοβαρά ελλείμματα που υπάρχουν σε σχέση με την διαβούλευση που προηγήθηκε», ανέφερε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς.

Η συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών διεξήχθη σε έντονο κλίμα δυσφορίας και διαμαρτυρίας, τόσο από την ιατρική κοινότητα, Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ, όσο και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίοι ξεκαθάρισαν πως δεν κλήθηκαν σε διαβούλευση από την επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Εκφράζοντας μάλιστα και τη διαφωνία τους σε σειρά προνοιών των νομοσχεδίων.

«Στους νέους κανονισμούς, διαφαίνεται η απουσία οποιασδήποτε διαβούλευσης με τα θεσμικά όργανα της ιατρικής κοινότητας... Με ποια προσόντα, ο οικείος προϊστάμενος θα απορρίπτει ένα ιατρικό πιστοποιητικό, για άδεια ασθενείας;», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας.

«Δεν λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του Κλάδου Νοσηλευτών, όπως π.χ. η παραχώρηση της θερινής άδειας, αλλά και η υποστελέχωση που οδηγεί σε συσσώρευση περισσότερης άδειας ανάπαυσης», ανέφερε η ΠΑΣΥΝΟ.  

«Ερχονται και συρρικνώνονται άδειες των υπαλλήλων. Για παράδειγμα, άδειες ασθενείας, συρρικνώνονται από 42 σε 28, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αιτιολόγηση», σημείωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συντεχνίας Αστυνομικών «Ισότητα», Πρόδρομος Χριστοφή.

Ολα τα κόμματα επικρότησαν την προσπάθεια εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, επισημαίνοντας ωστόσο, την ανάγκη περαιτέρω διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους.

Από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως, χαιρετίστηκε η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενοποίησης της νομοθεσίας, ωστόσο επισημάνθηκε ότι ο διάλογος με τους επηρεαζόμενους θα μπορούσε να είναι διευρυμένος, αφού επηρεάζονται δικαιώματα υπαλλήλων που υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια και ειδικότερα σε νευραλγικούς τομείς, όπως τα δημόσια νοσηλευτήρια και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας.