Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Στο 6,4% μειώθηκε ελαφρά τον Φεβρουάριο του 2024, από 6,6% τον Ιανουάριο, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, ενώ παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2024 βρισκόταν στο 6,5%, σταθερό σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 και μειωμένο από 6,6% τον Φεβρουάριο του 2023.

Στην ΕΕ το εν λόγω ποσοστό βρισκόταν στο 6,0% τον Φεβρουάριο του 2024, επίσης σταθερό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024 και σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2023.

Σε απόλυτους αριθμούς, εκτιμήσεις της Eurostat δείχνουν 13,249 εκατομμύρια ανέργους στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,102 εκατομμύρια στην ευρωζώνη, τον Φεβρουάριο του 2024.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024, η ανεργία μειώθηκε κατά 13 χιλιάδες στην ΕΕ και αυξήθηκε κατά 17 χιλιάδες στην ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2023, η ανεργία αυξήθηκε κατά 156 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 30 χιλιάδες στην ευρωζώνη.

Στην Κύπρο σε απόλυτους αριθμούς η ανεργία μειώθηκε κατά περίπου 1000 άτομα τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο (32 χιλιάδες από 33 χιλιάδες) ενώ αυξήθηκε κατά περίπου 1000 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023 (από 31 χιλιάδες).

Ανεργία ανά φύλο

Τον Φεβρουάριο του 2024, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των γυναικών ήταν 6,4% στην ΕΕ, σταθερό σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024, και το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 5,7%, από 5,8% τον προηγούμενο μήνα.

Στην ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,9% και το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 6,1%, και τα δύο σταθερά σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024.

Στην Κύπρο το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των γυναικών βρισκόταν στο 6,1%, από 6,3% τον προηγούμενο μήνα, και μεταξύ των ανδρών στο 6,7%, από 6,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ανεργία μεταξύ των νέων

Τον Φεβρουάριο του 2024, 2,899 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,319 εκατομμύρια στην ευρωζώνη.

Τον Φεβρουάριο του 2024, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,8% στην ΕΕ, από 14,9% τον Ιανουάριο του 2024, και 14,6% στην ευρωζώνη, σταθερό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 13 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 4 χιλιάδες στην ευρωζώνη.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2023, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 174 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 91 χιλιάδες στην ευρωζώνη.

Για την Κύπρο δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για την ανεργία μεταξύ των νέων, καθώς η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που παρέχουν δεδομένα σε τριμηνιαία βάση.