Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας και θεματικό πάρκο στην Τριμίκλινη, από τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Γενικό Ελεγκτή, για βλάβες, απώλειες και ζημιές στην επιχείρηση τους και «για ηθική και ψυχική ταλαιπωρία».

Στην έκθεση απαίτησης, αναφέρεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, έδωσε στη δημοσιότητα, στις 13 Δεκεμβρίου 2023, έκθεση με «εκτεταμένη αναφορά σε ισχυριζόμενες παρανομίες των εναγόντων», με φράσεις όπως «παράνομη εκτροπή νερού από τον ποταμό Κούρρη», «χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιχθυοτροφείου στην Κοινότητα Συλίκου, κατά τρόπο παράνομο», «το ΤΑΘΕ εξέδωσε και τροποποίησε παράνομα άδεια», «παράνομο ιχθυοτροφείο», «παράνομων εγκαταστάσεων», κ.α.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν πως ο Γενικός Ελεγκτής δεν έχει την εξουσία να διερευνά και να υποβάλλει στη δημοσιότητα θέματα όπως το συγκεκριμένο ή σχετικές εκθέσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, την οποίαν απασχόλησε το ζήτημα.

«Είναι η θέση των εναγόντων ότι η διερεύνηση του υπό συζήτηση θέματος από την Ελεγκτική Υπηρεσία, κατόπιν σχετικού αιτήματος από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, έγινε χωρίς νόμιμη εξουσία, όπως επίσης χωρίς νόμιμη εξουσία συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε η υπό συζήτηση έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας», προστίθεται.

Η έκθεση απαίτησης καταλογίζει ευθύνες στην Ελεγκτική Υπηρεσία και τον προϊστάμενο της, για βλάβες, απώλειες και ζημιές των εναγόντων «οι οποίες είναι αδύνατον να καθορισθούν και/ή εκτιμηθούν στο παρόν στάδιο», ενώ γίνεται αναφορά σε κλείσιμο των τραπεζικών τους λογαριασμών από τραπεζικό ίδρυμα, κατακόρυφη μείωση του αριθμού των επισκεπτών στο θεματικό τους πάρκο και παρουσίαση τους ως διεφθαρμένους εγκληματίες, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατο πλήγμα το κύρος και η επιχειρηματική τους υπόσταση.

Οι ενάγοντες διεκδικούν από τον Γενικό Εισαγγελέα, ως εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Ελεγκτή, γενικές και ειδικές αποζημιώσεις, δυνάμει του άρθρου 172 του  Συντάγματος, γενικές αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και ψυχική ταλαιπωρία, παραδειγματικές και/ή τιμωρητικές αποζημιώσεις και νόμιμο τόκο και έξοδα.

Επιπρόσθετα, από τον Γενικό Ελεγκτή αξιώνουν δηλωτική απόφαση ότι έγιναν χωρίς νόμιμη εξουσία η διερεύνηση των δραστηριοτήτων των εναγόντων, από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατόπιν αιτήματος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και η σύνταξη και υποβολή της γραπτής έκθεσης από την Ελεγκτική Υπηρεσία με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2023.