Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Σώθηκε το χαλλούμι ως ΠΟΠ. Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε στο σύνολό της την προσφυγή κυπριακών εταιρειών που ζητούσαν ακύρωση της νομικής πράξης καταχώρισης του χαλλουμιού ΠΟΠ και δίδει ανάσα στις συζητήσεις για το πρότυπο. Χαιρετίζει το Υπουργείο Γεωργίας, εν αναμονής της δημοσίευσης του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις.

Απέτυχαν οι προσπάθειες να τορπιλισθεί η καταχώρηση του χαλλουμιού στο μητρώο των Προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε στο σύνολό της την προσφυγή κυπριακών εταιρειών που ζητούσαν την ακύρωση της νομικής πράξης καταχώρισης του χαλλουμιού ΠΟΠ.

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η αίτηση καταχώρισης για το χαλλούμι δεν συγκρούεται με το επίμαχο εν προκειμένω εθνικό πρότυπο παραγωγής.

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Το εν λόγω πρότυπο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος, ή του μείγματός τους, στο τυρί αυτό να υπερβαίνει την αναλογία του αγελαδινού γάλακτος.Το ΓΔΕΕ απορρίπτει επίσης το επιχείρημα που θέλει την Επιτροπή να έχει παραλείψει να διαπιστώσει την ύπαρξη πρόδηλων σφαλμάτων στην περιγραφή του δεσμού μεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του επίμαχου προϊόντος και του γεωγραφικού περιβάλλοντος προέλευσής του».

Νομική Υπηρεσία

«Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι η προδιαγραφή «με ή χωρίς αγελαδινό γάλα» στη διατύπωση του προτύπου του 1985, στο οποίο ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/591 αναφέρεται, δείχνει ότι το αγελαδινό γάλα θεωρείται από την αρμόδια Αρχή που υιοθέτησε το εν λόγω πρότυπο ως καθαρά προαιρετικό συστατικό και ως δυνητικό συμπλήρωμα του πρόβειου γάλακτος ή αιγινού γάλακτος. Υπό το πρίσμα αυτό, η επιλογή που έγινε στην αίτηση καταχώρισης να περιοριστεί στο 50% η αναλογία του αγελαδινού γάλακτος που χρησιμοποιείται στο μείγμα για την παρασκευή του Χαλλουμιού ήταν εύλογη».

Την απόφαση, η οποία αναμένεται να δώσει ανάσα και στις συζητήσεις για το πρότυπο, χαιρετίζει το Υπουργείο Γεωργίας.

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

«Το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι η δημοσίευση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις, που αναμένεται τον επόμενο Μάρτιο και προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της μεταβατικής περιόδου κατά πέντε έτη για την εφαρμογή των προδιαγραφών παραγωγής του προϊόντος».

Το αρμόδιο υπουργείο προχωρεί στην κατάρτιση Διεπιστημονικής Επιτροπής και στη δημιουργία λογισμικού καταμέτρησης της ποσότητας του αιγοπρόβειου γάλακτος. 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

«Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, στη βάση της υλοποίησης του Προγράμματος Διακυβέρνησης, με ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία και προώθηση του χαλλουμιού ΠΟΠ και στην εντατικοποίηση των ελέγχων πιστοποίησης της αυθεντικότητας του παραγόμενου χαλλουμιού ΠΟΠ, όπως αυτοί ορίζονται από τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ».

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συγκαλέσει σύσκεψη στην παρουσία όλων των εμπλεκομένων στον τομέα παραγωγής χαλλουμιού, όπου θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις της Κυβέρνησης.