Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γερ

Ενδεχομένως να σημειωθούν εκ περιτροπής, μικρής διάρκειας διακοπές στην ηλεκτροδότηση στις περιοχές Λάρνακας, Λευκωσίας και Ελεύθερης Αμμοχώστου, λόγω έκτακτης σοβαρής βλάβης που έχει παρουσιαστεί σε Μονάδα Παραγωγής στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Δεκέλειας, αναφέρει πρόσφατη ανακοίνωση του ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), την οποία επικαλείται η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Η ΑΗΚ σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι "η προληπτική αυτή ενέργεια του ΔΣΜΚ σκοπό έχει τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ευστάθειας του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου από ενδεχόμενη υπερφόρτωση του Δικτύου Μεταφοράς".

Η ΑΗΚ ζητεί συγγνώμη από το καταναλωτικό κοινό για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό πιο σύντομη αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης, η οποία απαιτεί χρονοβόρες και εξειδικευμένες εργασίες.

Επιπλέον, η ΑΗΚ προτρέπει τους καταναλωτές των περιοχών Λάρνακας, Λευκωσίας και Ελεύθερης Αμμοχώστου όπως περιορίσουν κατά το δυνατό τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών κατά τις ώρες της απογευματινής αιχμής (18:00-21:00), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες προγραμματισμένης διακοπής στην ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, υποστατικά τα οποία διαθέτουν γεννήτριες, όπως νοσοκομεία, κλινικές, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εμπορικά υποστατικά κ.ά., προτρέπονται όπως ελέγξουν τις γεννήτριες αυτές ώστε να βρίσκονται σε λειτουργήσιμη κατάσταση.

Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης τα δεδομένα της κάθε ημέρας θα αξιολογούνται ξεχωριστά και θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση από τον ΔΣΜΚ. Σημειώνεται ότι οι διακοπές, αν αυτές γίνουν, θα είναι εκ περιτροπής και εκτός απροόπτου αυτές θα έχουν διάρκεια μέχρι 30 λεπτά.