Τηλεόραση Ραδιόφωνο
paxlovid

Παράταση στο χρόνο κατά τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μετά από σχετική έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, έλαβε παρτίδα του αντιιικού φαρμάκου Paxlovid, που παραλήφθηκε από την Ελλάδα και η οποία διατίθεται στα φαρμακεία των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας, η σχετική παρτίδα του εν λόγω φαρμάκου, στην οποία αναγράφεται ως ημερομηνία λήξης ο Δεκέμβριος του 2023, έχει λάβει νέα ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο του 2024. Σημειώνεται δε, πως η παράταση στο χρόνο ζωής της εν λόγω παρτίδας δόθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και ως εκ τούτου, το φάρμακο είναι απόλυτα ασφαλές.

Επίσης, κάθε σκεύασμα της υπό αναφορά παρτίδας συνοδεύεται από φύλλο οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρείας, στο οποίο αναγράφεται η νέα ημερομηνία λήξης του.