Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Χριστουγεννιάτικο χωριό Φικάρδου

Τροχαίες διευθετήσεις θα γίνονται από σήμερα προς το χωριό Φικάρδου.

Συγκεκριμένα λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας και κυκλοφοριακής συμφόρησης που αναμένεται να παρατηρηθεί προς το Φικάρδου, διευθετήσεις θα γίνουν τις ημέρες 23, 24, 25 και 26 Δεκεμβρίου.

Οι πολίτες θα μπορούν να μεταβαίνουν στο χωριό, από την Κλήρου και να επιστρέφουν μέσω Γουρρίου.

Σχετικές πινακίδες θα τοποθετηθούν κατά το μήκος των διαδρομών.