Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Στα χέρια του υπουργού Εργασίας, η λύση του προβλήματος με τον εθνικό κατώτατο μισθό. Το χάσμα απόψεων ανάμεσα σε εργοδότες και συντεχνίες για το ύψος της αύξησης, που επιβεβαιώθηκε και το απόγευμα στο πλαίσιο συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, αναγκάζει τον Γιάννη Παναγιώτου να αναζητήσει την χρυσή τομή, ως προς την  αναθεώρηση του κατώτατου μισθού.

Σολομώντειος λύση. Με δεδομένο το χάσμα απόψεων ανάμεσα σε εργοδότες και συντεχνίες για το ύψος της αύξησης του Εθνικού Κατώτατο Μισθού, που επιβεβαιώθηκε και το απόγευμα στο πλαίσιο συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, καλείται να λάβει πλέον μια απόφαση που θα μπορεί να κριθεί ως ισορροπημένη.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, δεν ελήφθη τελική απόφαση, όπως άλλωστε αναμενόταν. Αποφασίσθηκε, όπως το Σώμα συνέλθει εκ νέου την ερχόμενη βδομάδα για τελικές τοποθετήσεις, ενώ στο ύψος της αύξησης, θα πρέπει να συνυπολογιστούν: η πορεία και δυναμική της οικονομίας, η παραγωγικότητα και η ανεργία.

Η τελική απόφαση που ανήκει στον Γιάννη Παναγιώτου, θα εκδοθεί με διάταγμα που θα ανακοινωθεί, μάλλον πριν από τα Χριστούγεννα.  

«Ο διάλογος θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών και η Κυβέρνηση, αφού συναξιολογήσει όλα τα δεδομένα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της την ερχόμενη εβδομάδα», είπε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου.

Μετά την απογευματινή συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, επιβεβαιώθηκε μεν η κοινή θέση εργοδοτών και συντεχνιών για αύξηση, του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, αλλά ταυτόχρονα, και η κάθετη διαφωνία τους ως προς το ύψος της αύξησης, ο υπουργός εργασίας διαβεβαιώνει ότι θα βρει την χρυσή τομή. 

«Οι αποφάσεις μας θα είναι ισορροπημένες και τεκμηριωμένες, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας, στο πλαίσιο της κοινωνικοοικονομικής υπευθυνότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τις δημόσιες πολιτικές για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος», ανέφεε ο κ. Παναγιώτου.

Σημειώνεται, πως η εξεύρεση συμβιβαστικής φόρμουλας από τον υπουργό Εργασίας θα κινηθεί ανάμεσα στη θέση των συντεχνιών, που ζητούν η αύξηση να ξεπερνά τα χίλια ευρώ, και των εργοδοτών, που δέχονται η αύξηση να κινηθεί από τριάντα ως σαράντα ευρώ άνω του κατώτατου μισθού που είναι σήμερα στα 940.

Και μάλιστα, υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θα περιληφθεί στην εξίσωση του διατάγματος, το αίτημα των συντεχνιών και για ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού.