Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ

Την άρση των απεργιακών μέτρων και την προσφυγή στη δικαιοσύνη, για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών της συντεχνίας, ανακοίνωσε την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα» μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης και των Συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ.

Όπως αναφέρεται, η συντεχνία εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η συμφωνία που έχει συναφθεί την Τρίτη μεταξύ της Κυβέρνησης και των Συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ για την επιταχυνόμενη ανέλιξη των χαμηλόμισθων συναδέλφων, δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόνοια για αναγνώριση της υπηρεσίας που διανύθηκε στην Κλ. Α1 ως υπηρεσία στην Κλ. Α2.

Προστίθεται ότι πρόκειται για "απαράδεκτη υπαναχώρηση" της Κυβέρνησης και των δύο εκ των τριών συντεχνιών που επιλεκτικά - όπως λέει - διαπραγματεύθηκαν μαζί της, αλλά και μεγάλο πλήγμα στις εργασιακές σχέσεις και στην αξιοπρέπεια των πλέον ευάλωτων δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν τους πιο χαμηλόμισθους εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι οι συνάδελφοί μας αυτοί θα πρέπει να περιμένουν επ' αόριστον, έως ότου η Κυβέρνηση ολοκληρώσει κάποιες αόριστες "μελέτες", οι οποίες, είμαστε βέβαιοι, ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν ποτέ. Οι οικονομικές ανάγκες των χαμηλόμισθων συναδέλφων μας είναι άμεσες και πιεστικές», αναφέρεται.

Όπως σημειώνεται, μετά από συνεννόηση με τα Κλαδικά Συμβούλια των επηρεαζόμενων Κλάδων της Συντεχνίας, «αποφασίσαμε την άρση των απεργιακών μέτρων και την προσφυγή στη δικαιοσύνη, για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών της συντεχνίας μας που παραβιάζονται από τη μη συμπερίληψη της υπό αναφορά πρόνοιας, ήτοι τα θεμελιώδη/ανθρώπινα δικαιώματα της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ εργαζομένων που ασκούν τα ίδια καθήκοντα».

Αναφέρεται ακόμη ότι αποφασίστηκε όπως «καλέσουμε το Νομοθετικό Σώμα, βάσει του Άρθρου 35 του Συντάγματος και της ρητής υποχρέωσής του να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, όπως το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης που κατοχυρώνεται στο Άρθρο 28, να ασκήσει τις κατάλληλες πιέσεις στην Κυβέρνηση για να επιφέρει τις κατάλληλες αλλαγές στον Κρατικό Προϋπολογισμό ώστε να αρθεί η εις βάρος των χαμηλόμισθων συναδέλφων αδικία».

«Επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει υλοποιήσει ούτε και μία εκ των προεκλογικών υποσχέσεων που έχει δώσει τόσο γραπτώς όσο και δια ζώσης στη συντεχνία μας», καταλήγει η ανακοίνωση.